หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

บ.ซันสวีท จัดงานวันข้าวโพดหวาน เพื่อพัฒนาการปลูกในโครงการ Smart Farm

Author by 17/02/16No Comments »

_MG_1395         บริษัท ซันสวีท จำกัด จัดงานวันข้าวโพดหวาน “ซันสวีท” ครั้งที่ 3  ณ  KC Farm บ้านแพะประทานพร อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 11 -12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ดร.องอาจ  กิตติคุณชัย ประธานบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด เป็นประธานเปิดงาน

ดร.องอาจ  กิตติคุณชัย  กล่าวว่า  “ทางบริษัทฯได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เพื่อให้ผลผลิตต่อให้ที่สูง ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ให้การปลูกข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจ แบบยั่งยืน มีรายได้ที่มั่นคงตลอดทั้งปี คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เทคโนโลยีที่บริษัทให้การสนับสนุนเกษตรกร พร้อมพัฒนาเกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งการดำงานภายใต้กิจกรรมที่ทางบริษัท ซันสวีท จำกัด จากการเปิดโครงการ Smart Farm  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เป็นต้นมา ทำให้การดำเนินโครงการมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน อยู่ในพื้นที่รัศมีรอบโรงงาน โดยทางบริษัท ซันสวีท จำกัดได้พัฒนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังนี้  การนำดินในพื้นที่เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดหวานมาวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในดิน(N-P-K)  การปลูกโดยวิธีการย้ายกล้าเพื่อให้ได้จานวนต้นต่อไร่มากขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด การวางระบบน้ำหยดในแปลงปลูกข้าวโพดหวานเพื่อให้ต้นข้าวโพดหวานได้รับความชื้นที่เหมาะสม และสามารถให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยดเป็นวิธีการที่ประหยัดต้นทุนและเป็นการใส่ปุ๋ยที่มีคุณภาพ การใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก การแนะนำการแต่งฝัก และอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ซึ่งทำให้ผลผลิตที่เกษตรกรได้รับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,800-3,500 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นจากการปลูกข้าวโพดหวานแบบการปลูกทั่วไป และ คุณภาพของฝักเป็นไปตามที่โรงงานต้องการ ทางบริษัทฯได้เผยแพร่งานด้านวิชาการการปลูกข้าวโพดหวานตามโครงการ Smart Farm โดยจัดงานวันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ 2557 และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2558 และในปีนี้ทำการเผยแพร่การพัฒนาการปลูกข้าวโพดหวานโครงการฯ เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยงานในจะมีภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปลูกข้าวโพดหวาน ร่วมจัดกิจกรรมและนำผลงานทางด้านวิชาการมาให้แก่เกษตรกรที่สนใจการปลูกข้าวโพดแบบโครงการ Smartfarm”

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Smart Farm สามารถติดต่อได้ที่นาย มานพ  ซ้อนฝั้น  08-1287-1300 และ นางอัมพันธ์  สุริยัง  08-1992-5858.