หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ประกวดข้าว…

Author by 2/01/13No Comments »

ประกวดข้าว…นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะ กรรมการประกวดข้าว ระดับประเทศ ในการตัดสินแปลงผลิตข้าวของนายศรีเพชร จันทรังษี เกษตรกรตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกวดในประเภทผลผลิตสูงสุด.