หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ประมงน่าน เตือนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว

Author by 10/12/12No Comments »

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจาก นายคุณชัย  สุวรรณ ประมงจังหวัดน่าน ว่า เนื่องจากกำลังเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว จะพบว่าเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมักประสบปัญหาสัตว์น้ำป่วยหรือติดโรคระบาด ทำให้สัตว์น้ำตายลงเป็นจำนวนมากเป็นประจำทุกปี สาเหตุเนื่องจากสภาพความหนาวเย็นทำให้สัตว์น้ำกินอาหาร ร่างกายอ่อนแอ และเกิดความเครียด และตายในที่สุด

นายคุณชัย สุวรรณ ประมงจังหวัดน่าน กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในระยะต่อไปนี้ อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลงซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพของสัตว์น้ำ ดังนั้น ในระยะในช่วงฤดูหนาวนี้เกษตรกรต้องหมั่นสังเกตดูแลปลาให้อยู่ในสภาพแข็งแรง เพื่อป้องกันปลาตายและเกิดโรค โดยมีแนวทางการป้องกันดังนี้

ไม่ควรปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในช่วงฤดูหนาว และหากเป็นไปได้ควรวางแผนการเลี้ยงให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนจะถึงช่วงอากาศหนาวเย็นจัด จะช่วยลดความเสี่ยงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลงได้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูหนาว ไม่ควรปล่อยสัตว์น้ำในอัตราที่หนาแน่น หากพบว่าสัตว์น้ำที่เลี้ยงในฤดูหนาวมีความหนาแน่น และสัตว์น้ำได้ขนาดที่สามารถนำไปรับประทาน หรือนำไปจำหน่ายได้ควรทยอยจับสัตว์น้ำ เพื่อลดปริมาณความหนาแน่นลง จะช่วงลดอาการเครียดของสัตว์น้ำ ซึ่งจะเป็นสาเหตุของการติดโรคของสัตว์น้ำลงได้หมั่นสังเกตการณ์กินอาหารของสัตว์น้ำ หากพบว่าสัตว์น้ำไม่กินอาหารหรือกินอาหารได้น้อยลง ควรลดปริมาณการให้อาหารลงหรืองดการให้อาหารในบางมื้อลง หรือเปลี่ยนเป็นให้อาหารวันวันเว้นวันได้ตามความเหมาะสม เพื่อลดการสิ้นเปลืองและไม่ทำให้อาหารเหลือตกค้างกยานเป็นของเน่าเสียอยู่ก้นบ่อ ปรับเวลาในการให้อาหาร ไม่ควรให้อาหารสัตว์น้ำเช้าหรือเย็นเกินไป เพราะอุณหภูมิน้ำจะเย็นจัดทำให้สัตว์น้ำไม่กินอาหาร เวลาที่เหมาะสมในการให้อาหารควรเป็นเวลาที่มีแสงแดดและน้ำมีอุณหภูมิอุ่นขึ้น เช่น เวลา 09.00 – 15.00 น. เป็นต้นไป

ประมงจังหวัดน่าน กล่าวท้ายว่า เมื่อพบว่ามีการตายของสัตว์น้ำให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที หากปล่อยไว้อาจเกิดโรคระบาดได้ง่ายเนื่องจากเชื้อโรคจะแพร่กระจายได้ดีในฤดูหนาว รวมถึงสัตว์น้ำมีสุขภาพอ่อนแออยู่แล้ว วิธีการแก้ไขโดยการใช้เครื่องอุปกรณ์ช่วยปรับสภาพของคุณภาพน้ำในบ่อ เช่น เครื่องสูบน้ำไดโว่ หรือ เครื่องตีน้ำ ซึ่งช่วยทำให้น้ำเกิดการหมุนเวียนหรือเคลื่อนไหว เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศกับน้ำ ทำให้อ๊อกซิเจนในน้ำเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการผสมผสานอุณหภูมิน้ำผิวหน้าและน้ำก้นบ่อให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน ถ้าได้กระทำอย่างต่อเนื่อง คุณภาพของน้ำจะค่อย ๆ ปรับสภาพให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ สัตว์น้ำก็จะลดความเครียดลง โอกาสที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยก็ลดน้อยลง และหากพบว่าไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา สัตว์น้ำมีการตายเพิ่มมากขึ้น ไม่แนะให้ใช้ยาหรือสารเคมี เพราะจะเป็นการสิ้นเปลือง     และไม่สามารถช่วยได้ ดังนั้น เกษตรกรควร   ลดการสูญเสียด้วยการรีบจับสัตว์น้ำขึ้นมาจำหน่าย.