หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ปลูกข้าว..

Author by 13/09/12No Comments »

ปลูกข้าว….ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ประจำปี 2555 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.