หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดงาน มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว

Author by 25/02/16No Comments »

     thainews180           ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจเที่ยวชมงาน “มหกรรมควายยักษ์  เมืองสองแคว” ครั้งที่ 1 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่  27-28 ก.พ. 59 ณ บริเวณองค์การตลาดเพื่อเกษตร (อ.ต.ก.)

นายพิษณุ  ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดกระบือ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการฯโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดการจัดประกวดกระบือระดับจังหวัด ขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณองค์การตลาดเพื่อเกษตร (อ.ต.ก.) จังหวัดพิษณุโลก ทุ่งทะเลแก้ว ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมควายยักษ์  เมืองสองแคว” ครั้งที่ 1 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรหันมาให้ความสนใจอาชีพการเลี้ยงกระบือ โดยให้ความสำคัญด้านการคัดเลือก และการปรับปรุงพันธุ์กระบือ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยกันมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

การประกวดกระบือ 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดกระบือประเภททั่วไป จำนวน 4 รุ่น การประกวดทายาทกระบือหลวง จำนวน 2 รุ่น ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติยศและสายสะพาย การประกวดเขาควาย การแข่งขันปีนเสาน้ำมัน  ชิงเงินรางวัล การแข่งขันยิงหนังสติ๊ก ชิงเงินรางวัล การแข่งขันชักคะเย่อควาย ชิงเงินรางวัล การจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ และเกษตรอื่นๆ พร้อมเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์        โอทอป และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆ    มากมาย

ดังนั้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจเที่ยวชมงาน “มหกรรมควายยักษ์  เมืองสองแคว” ครั้งที่ 1 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณองค์การตลาดเพื่อเกษตร (อ.ต.ก.) ทุ่งทะเลแก้ว ถนนเลี่ยงเมือง ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. 59 หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่หมาเลข 0-5525-8654.