หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ผลโครงการนาแปลงใหญ่ เกษตรกรขายข้าวได้ราคาดี

Author by 23/11/16No Comments »

เปิดรับซื้อข้าวเปลือก         นายนิกร ทะกลกิจ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ โดยการปลูกข้าวพร้อมกัน และทางราชการมอบปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มอบให้นาย     จำรูญวิทย์ จันนรานนท์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็น     ผู้จัดการโครงการในพื้นที่อำเภอพร้าว จำนวน 435 ราย พื้นที่ 6,760 ไร่ ปลูกข้าวคุณภาพดอกมะลิ 105 มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนั้น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ครบรอบ 120 วันจึงจัดงานวันเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ พร้อมกับเปิดธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร และเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกนาปี ฤดูผลิต 2559-60 โดยมี นายทนงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานเปิดงาน

ในงานยังมีคณะของ น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  และนางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในการเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก ซึ่งมีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมารอขายอย่างต่อเนื่อง โดยสหกรณ์ฯรับซื้อข้าวจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการราคาตันละประมาณ 13,000 บาทราคานี้รวมค่าขนส่งและค่ามาตรฐานการผลิต แต่ก็ขึ้นอยู่กับความชื้น และสิ่งเจือปนด้วย โดยเฉลี่ยแล้วข้าวนาปี ๆ นี้ตามตลาดรับซื้อทั่วไปมีราคาต่ำกว่าตันละ 10,000 บาท แต่สหกรณ์สามารถดึงราคาให้สูงขึ้นได้ เนื่องจากเป็นข้าวอินทรีย์การลดใช้สารเคมี และได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมการข้าว นอกจากนั้นเกษตรกรยังได้รับปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มาร่วมสนับสนุน ทำให้ลดต้นทุนการผลิตลง และต่างก็มีความพึงพอใจในราคาที่ได้รับ

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้มาร่วมงานวันเกี่ยวข้าวของเกษตรกรอำเภอพร้าว พร้อมกับเปิดธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกรขึ้น ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุน เห็นการรับซื้อข้าว ตรวจสภาพคุณภาพข้าวตามกระบวนการรับซื้อและสอบถามเกษตรกรต่างก็พึงพอใจ ที่ได้ขายข้าวในราคาไม่ตกต่ำเกินไป เพราะได้สูงสุดถึงตันละ 13,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยังสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรฝาง-สันป่าตอง-ดอยสะเก็ด และแห่งอื่นๆ เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกนาปี ทั้งข้าวเจ้า และข้าวเหนียวไปพร้อมกัน นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรต่างๆ นำข้าวสารถุงออกจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและดึงราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้นด้วย.