หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจติดตามปัญหาภัยแล้ง

Author by 21/01/16No Comments »

thainews180               ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก ตรวจติด ตามปัญหาภัยแล้งที่ อ.บางระกำ พบแม่น้ำลำคลองแห้งขอด แต่ประชาชนยังไม่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากใช้น้ำประปาใต้ดิน และไม่ได้มีการทำนาตามที่รัฐบาลประกาศเตือน

เมื่อเร็วๆนี้ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก ตรวจติดตามปัญหาภัยแล้งที่ อ.บางระกำ โดยจุดแรกที่ สะพานบางแก้ว พบแม่น้ำลำคลองเริ่มแห้ง บางจุดแห้งขอด โดยเป็นคลองที่รับน้ำมาจาก หาดสะพานจันทร์ จ.สุโขทัย และ อ.พรหมพิราม ซึ่งปีที่ผ่าน ๆ มาได้รับการส่งมาน้ำมาต่อเนื่อง แต่ช่วงหน้าแล้งจะประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพออยู่แล้วเช่นทุกปี โดยน้ำจะแห้งขอดในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่ในปีนี้ ในพื้นที่ อ.บางระกำได้มีการกั้นทำฝายดินชั่วคราวกักเก็บน้ำเป็นช่วง สามารถกักน้ำได้จนถึงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยนายสมศักดิ์ บ่องเขาย้อย กำนัน ต.ท่านางงามรายงานผู้ว่าราชการ จ.พิษรุโลกว่า ได้มีการเสนอขอก่อสร้างประตูระบายน้ำท่านางงาม   ซึ่งทางกรมชลประทานได้ออกแบบเรียบร้อยแล้ว แลยังติดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลกกล่าวว่า จะได้มีการตรวจสอบหาแนวทางดำเนินการที่ดีที่สุดต่อไป

จากนั้น ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก เดินทางไปดูการขุดลอกคลองอ้ายเย้อร์ หมู่ 5 บ้านห้วยชัน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด จำนวนเงิน 4 ล้านบาท ขุดลอกคลองระยะแรก ยาว 800 เมตร ลึก จากผิวดินเดิม 2 เมตร จากความยาวคลองทั้งหมด 1,000 เมตร เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 2558 กำหนดแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อเตรียมรองรับน้ำที่ในช่วงหน้าฝน และกักเก็บน้าไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งปีหน้า จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝั่ง ประมาณ 1,000 ไร่ ส่วนด้านผลกระทบภัยแล้ง ขณะนี้ประชาชน อ.บางระกำยังไม่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำ ทุกหลังคาเรือนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอจากน้ำประปาบ่อบาดาลที่มีความลึกเพียงพอ แต่หากมีครัวเรือนไหนได้รับความเดือดร้อน ทางอำเภอ อบต. ได้เตรียมรถบรรทุกน้ำไว้แจกจ่ายประชาชนได้ทันที ส่วนความเดือดร้อนด้านการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่เชื่อคำเตือนของรัฐบาล ไม่ได้ทำนา และหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน ส่วนเกษตรกรบางส่วนที่ทำนา ได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำหรือบ่อบาดาลของตัวเอง.