หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

พบตัวแทน..

Author by 16/11/12No Comments »

พบตัวแทน….นายฉลอง เทพพิทักษ์กิจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   พบตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตลำไย ในจังหวัดภาคเหนือ ณ ศูนย์ผลักดันสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกภาคเหนือ เลขที่ 69/1 หมู่ 5 ตำบลสันทรายมหาวงศ์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้.