หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

พิษณุโลก จัดคลินิกเกษตร บูรณาการงานเกษตรในพื้นที่

Author by 23/02/16No Comments »

thainews180              จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559 ที่เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ

เมื่อเร็วๆนี้ ณ เทศบาลตำบลบางระกำ เมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559 ซึ่งโครงการ    ดังกล่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดขึ้นในรูปแบบการบูรณาการ ด้วยการนำงานบริการทุกสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน มาให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความต้องการและเสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรที่เหมาะสมกับประชาชนแต่ละพื้นที่ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ นิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าแปรรูปสินค้าเกษตรจากสถาบันกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชน โดยมีเกษตรกรจากพื้นที่ 11 ตำบล ของอำเภอบางระกำร่วมงานและรับบริการกว่า 300 คน.