หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ฟาร์มศิรตา เลี้ยงนกกระทาปลอดภัยพร้อมส่งเสิรมรายได้ให้เกษตรกร

Author by 31/12/14No Comments »

4        การเลี้ยงนกกระทา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกร ซึ่งที่ฟาร์มศิรตา  เป็นอีกฟาร์มหนึ่งที่ช่วยเหลือให้เกษตรกรได้มีอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

นางศิรตา มณีเกี๋ยง เจ้าของฟาร์มศิรตา ฟาร์ม เล่าว่า “เลี้ยงนกกระทามาเป็นระยะเวลา 4-5 ปี ซึ่งเริ่มฝักไข่นกกระทาขาย แต่พอทำไปได้ระยะหนึ่งตลาดมีความต้องการตัวนกกระทาไปเลี้ยงน้อยลง จึงต้องนำนกกระทานั้นมาเลี้ยงเพื่อจำหน่ายไข่  ในช่วงแรกก็มีพ่อค้ามารับซื้อพอหลังจากจากนั้นพ่อค้าก็ไม่มารับ จึงได้ออกไปหาตลาดเอง จนพอมีตลาดโดยให้พ่อค้า แม่ค้ามารับเป็นรอบๆๆ แต่ก็ยังคงมีปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตเป็นอาหารที่มีราคาแพง จึงได้ร่วมกับเพื่อนที่เลี้ยงด้วยกันผลิตอาหารผสมเลี้ยงนกกระทาเองเพื่อลดต้นทุน โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่ปลอดภัยมาเลี้ยง ทดสอบอยู่หลายครั้งจนได้สูตรอาหารที่เหมาะสม กับการเจริญเติบโตของนกกระทา ซึ่งระหว่างเลี้ยงนกกระทา ก็ได้ส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงนกกระทาปลอดภัยอีก 7 ราย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงดูแล เรื่องอาหารและยังเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมไข่ในการจำหน่าย

สำหรับการเลี้ยงนกกระทาเริ่มจากทำโรงเรือน พื้นลาดด้วยคอนกรีต  ฝาเป็นไม้ขัดแตะเพื่อช่วยให้ระบายอากาศ  ภายในโรงเรือนจะมีตู้อบไข่ กรงลูกนก กรงนกไข่ และกรงนกตัวผู้ที่วางซ้อนกันเป็นชั้น ในครั้งแรกเริ่มเลี้ยงประมาณ 300 ตัว จากที่ฝักได้ และปัจจุบันเลี้ยงนกกระทาไว้ประมาณ 2,000-3,000 ตัว โดยนำไข่เชื้อมาฝักในตู้ฝักประมาณ 15-18 วัน  พอนกกระทาออกจากไข่แล้วจะนำไปอยู่กรงลูกนกซึ่งจะมีความอบอุ่นจากหลอดไฟฟ้า และถูกปิดกรงด้วยผ้าอีกประมาณ 15 วัน ก็จะย้ายไปอยู่กรงนกรุ่นโดยแยกนกตัวผู้กับตัวเมีย จะใช้วิธีการสังเกตจากลักษณะภายนอกของนก ซึ่งนกตัวผู้จะมีขนหน้าอกและบริเวณลำคอสีเหลืองน้ำตาลปนขาว หรือสีน้ำตาลปนแดง และขนบริเวณแก้มก็มีสีน้ำตาลปมแดงเช่นกัน ส่วนนกตัวเมียสีขนบริเวณคอไม่ค่อยเข้ม หรืออาจมีสีน้ำตาลปนเทาและมีลายดำปนขาว พอแยกแล้วนกตัวผู้จะเลี้ยงไว้ประมาณ 1 เดือน จำหน่ายตัวละ 8 บาท  และนำตัวเมียนำไปแยกกรงเป็นนกไข่ โดยอายุได้ประมาณ 2 เดือนก็จะออกไข่ ซึ่งอายุของนกกระทาที่จะให้ไข่ประมาณ 1 ปี-1 ปีครึ่ง หลังจากนั้นที่ให้ไข่น้อยหรือไม่ให้ไข่แล้วก็จะนำตัวนกตัวเมียออกจำหน่าย

ส่วนการจำหน่ายไข่นกกระทาแต่ละครั้งประมาณ 20,000 -30,000 ฟอง ราคาฟองละ 80 สตางค์ ซึ่งจะรวบรวมผลผลิตไข่นกกระทาของเกษตรกรด้วยอีก 7 ราย

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ นางศิรตา  มณีเกี๋ยง  เจ้าของฟาร์มศิรตา  บ้านบวกค้าง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.08-2185-1515.

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรานิษฐ์ รุจิอริยอธิพร