หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

มหัศจรรย์พลังงานทดแทน งานวันเกษตรแห่งชาติ 59 สัมผัสจริง ณ โดมแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Author by 6/02/16No Comments »

ชุดผลิตไบโอดีเซล                “พลังงานทดแทน” เป็นทางเลือกที่สำคัญในการนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  ดังนั้น ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559  “คนไทย ใจเกษตร”  ระหว่างวันที่  27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559   วิทยาลัยพลังงานทดแทน และศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดเตรียมกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ ด้านพลังงานทดแทน โดยรวมเอาสุดยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาจัดแสดงให้ใช้จริง สัมผัสจริง แบบจุใจ กว่า 50 รายการ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน กล่าวว่า  “ในโลกปัจจุบันนี้  พลังงานทดแทนเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินชีวิต ทางวิทยาลัยพลังงาน ทดแทน และศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รวบรวมเอาเทคโนโลยี ผลงานต่างๆ ที่ได้ทำ การศึกษาวิจัย นำมาจัดแสดงในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 มาจัดแสดงแบบเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าชมได้ทดลองใช้ สัมผัสจริง มากมายหลากหลายผลงาน  มีการแบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 6 โซน โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน สถาบัน การศึกษา และหน่วยงานชุมชน นำผลงานมาร่วมจัดกิจกรรม 30 หน่วยงาน และสำหรับเทคโนโลยีของวิทยาลัยพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทั้งหมด 9 กลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมไฮไลท์คือ การนำเสนอนิทรรศการโครงการพระราชดำริด้านพลังงานทดแทน (SRE) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น พลังงานไบโอดีเซล, กังหันน้ำฯลฯ มาจัดแสดงให้   พสกนิกรได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานทดแทน  นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมบนเวทีพลังงานให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกกันทุกวัน อาทิ การประกวดเทคโนโลยีชุมชน  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดโครงการ การประกวดวาดภาพ รวมถึงยังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาที่สนใจเรียนด้านพลังงานทดแทน  รับรองว่ามาเที่ยวงานเกษตรแห่งชาติ 2559 ในครั้งนี้ คุ้มสุดคุ้ม อย่าลืมแวะเวียนมาที่ส่วนจัดแสดง มหัศจรรย์พลังงานทดแทน ที่อาคารแผ่พืชน์ นะครับ”

นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนที่จัดแสดงมาจากหลายส่วนงาน โดยนำเอาสุดยอดผลงานด้านพลังงานทดแทนมาจัดแสดง เช่น บริษัท J-Fox Aircraft จะนำหุ่นยนต์บินใช้สำหรับงานด้านการเกษตร มาบินโชว์ให้เห็นกระบวนการทำงาน, เอ็นจีนีโอ ยกเอา Solar Home จัดแสดง นอกจากนั้นยังมีการสาธิต เครื่องหีบสกัดพืชพลังงาน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสดงอาทิตย์ ฯลฯ จากบริษัทต่างๆ  ในส่วนของหน่วยงานชุมชนก็จะนำผลิตผลทางการเกษตรมาร่วมจัดแสดง ซึ่งเป็นผลิตผลที่ได้จากกระบวนการผลิตโดยใช้พลังงานทดแทน เช่น ข้าวที่สีและอบด้วยโรงสีข้าว  โรงอบข้าว พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ

สำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในส่วนของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้   จะมีการจัดแสดง 9 กลุ่มเทคโนโลยี  ได้แก่ เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล/โรงไฟฟ้าชีวมวล/เตาชีวมวล/ถ่านอัดแท่ง,  เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ, เทคโนโลยีพลังงานน้ำ อาทิ ชุดตะบันน้ำ กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า, เทคโนโลยีพลังงานลม อาทิ กังหันลมแกนตั้ง กังหันลมแกนนอน กังหันลมสูบน้ำ, เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Farm  บ่อเลี้ยงปลาพลังงานแสงอาทิตย์, Ecology, เครื่องสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์, และบ้านประหยัดพลังงาน/บ้านดิน/บ้านไม้น๊อคดาวน์

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการประกวดทุกวัน  ได้แก่ การประกวดเทคโนโลยีชุมชน ตัวแทนแต่ละจังหวัด  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งด้านพลังงาน  ประกวดการเขียนเรียงความด้านพลังงานทดแทน  การประกวดโครงงานด้านพลังานทดแทน การประกวดวาดภาพเมืองพลังงานแห่งพลังงานทดแทน กิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการด้านพลังงานทดแทน และร่วมช้อปสินค้าราคาประหยัดจากนักศึกษาพลังงานทดแทน ชิมกาแฟพลังงาน

โดยงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2559  Naf@MJU “คนไทย ใจเกษตร” ท่านจะได้พบกับกิจกรรมและนิทรรศการ มหัศจรรย์พลังงานทดแทน ตลอดระยะเวลา 9 วัน แบบจุใจ ได้ทดลองใช้และสัมผัสของจริง มาเที่ยวงานนี้จะมีพลังงานกันทุกคน

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ดร.นิกราน หอมดวง ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัย แม่โจ้ โทร. 08-4177-3636, 0-5387-5705.