หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

มหัศจรรย์สีสันพรรณไม้ กับกิจกรรมไฮไลท์ เติมสีสันให้ชีวิตที่งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559

Author by 23/02/16No Comments »

thainews180                งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 “คนไทย ใจเกษตร” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 นี้ มีโซนให้นักเรียน       นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้ามาเรียนรู้แบบเพลิน เพลิน (Play & Learn) กับหลากหลายกิจกรรมที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ อาทิ ชม ความงามของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ, การประกวดวาดภาพกล้วยไม้ไทยในความเป็น ไทย, การประกวดกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ

ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า “ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ครั้งนี้  เราได้เตรียมกิจกรรมสีสันและความหลากหลายของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้เทิดพระเกียรติฯ โดยทางคณะกรรมการโครงการกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ได้ออกแบบ และจัดเตรียมไว้อย่างเต็มที่ อาทิ  สีสันกล้วยไม้ ซึ่งเป็นการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในอุทยานกล้วยไม้ไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยกล้วยไม้นานาชนิด โดยเน้นรูปแบบการจัดสวนแนวตั้ง เพื่อให้มีความสวยงาม เป็น Landmark ดึงดูดผู้เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง  ในส่วนของ ความหลากหลายของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ เป็นการรวบรวม และนำเสนอความหลากหลายของข้อมูลกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. โดยเน้นการใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ของกล้วยไม้นอกจากด้านการเป็นไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้สมุนไพร กล้วยไม้อาหาร แล้วยังเน้นด้านการอนุรักษ์ด้วยเช่น กล้วยไม้หายาก และกล้วยไม้ถิ่นเดียวของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังมี ศาลานิทรรศการ เป็นมุมที่มีการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยกล้วยไม้เพื่อให้มีความสวยงามโดดเด่นแล้ว ยังมีการนำเสนอข้อมูลและประวัติความเป็นมาของโครงการกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วย และ ลานกิจกรรม เป็นลานกิจกรรมที่ออกแบบให้ผู้สนใจเข้ามามีกิจกรรมร่วมกัน (Play & Learn) ซึ่งจะมีการทำตารางวันและเวลากำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน ตัวอย่างกิจกรรมตลอด 9 วัน มีดังนี้ การประกวดวาดภาพกล้วยไม้ (มูลนิธิกล้วยไม้ไทย) การจัดแสดงภาพวาดกล้วยไม้ ขบวนพาเหรด การเพ้นท์กระเป๋าผ้า เพ้นท์แก้ว การวาดภาพและระบายสีกล้วยไม้ กิจกรรม Postcard สื่อรัก กิจกรรมดนตรีในสวน การสาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่มจากกล้วยไม้ การสัมนาเทคนิคการอนุรักษ์และปลูกเลี้ยงกล้วยไม้อย่างถูกต้อง การประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ และการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก เป็นต้น”

ในส่วนของการประกวดวาดภาพ กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย  ดร.วัชระ  ตันตรานนท์  ประธานมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ทางมูลนิธิกล้วยไม้ไทย  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย และการปลุกจิตสำนึกในคุณค่าของกล้วยไม้ไทย  จากทุกภาคส่วนทั้ง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงได้จัดการประกวดวาดภาพกล้วยไม้ไทย หัวข้อ “กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่ 6″ เพื่อให้ศิลปินเป็นผู้มอบความงดงามผ่านจินตนาการทางความคิด และมุมมอง ที่ทุกคนสามารถเข้าใจและให้ความรู้สึกสำนึกในการร่วมใจกันพิทักษ์รักษา  อนุรักษ์ กล้วยไม้ไทยในวิถีชีวิตธรรมชาติความเป็นไทยไว้ให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติศิลปินแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน อาทิ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อาจารย์พิชัย นิรันดร์, อาจารย์เทพศิริ  สุขโสภา ฯลฯ  โดยได้มีการแบ่งการประกวดออกเป็นหลายประเภท เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้”

การประกวดวาดภาพจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานกล้วยไม้ไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยแบ่งออกเป็น 1.) ภาพวาดเหมือนจริง แบบไม่จำกัดเทคนิค ระดับช่วงอายุ 8-14 ปี,ระดับช่วงอายุ 15-18 ปี  และประเภทสีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีอคิลิค ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 2.)ภาพวาดสร้างสรรค์ไม่จำกัดเทคนิคการวาด ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานมูลนิธิกล้วยไม้ไทย อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะ ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0-5387-3623-4

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมไฮไลท์สำคัญที่คนเลี้ยงกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับไม่ควรพลาด คือการประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการแบ่งการประกวดออกเป็นหลายประเภท  อาทิ กล้วยไม้ ชวนชม บอนไซฯลฯ ผู้สนใจสอบถาม  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5311- 2478

มหัศจรรย์สีสันพรรณไม้ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทุกคนไม่ควรพลาด ให้ได้รื่นรมย์ ชม แชะ เช็คอิน เติมสีสันและความสดชื่นตลอดระยะเวลา 9 วัน ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ระหว่างวันที่  27 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม  2559 ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่.