หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งมอบต้นพันธ์ุโกโก้

Author by 4/04/16No Comments »

มอบพันธุ์โกโก้          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งมอบต้นพันธ์โกโก้ เพื่อใช้ในโครงการพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า  อธิตยาทรกิติคุณ ทรงมีพระดำริให้จัดทำ โครงการ เกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในเขตพื้นที่ ตำหนักพิมานมาศ บริเวณกองการบินทหารเรือฐานทัพสัตหีบ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อทดลองปลูกพืชและพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่ทรงสนพระทัยเพื่อเป็นแนวทาง ในการส่งเสริม การเกษตรให้กับเกษตรกรที่ทุรกันดาร และ ได้นำต้นพันธ์โกโก้อายุประมาณ 1 ปี จำนวน 300 ต้น ไปปลูกแล้วก่อนหน้านี้ และรศ.ดร.สัณห์ ละอองศรี อาจารย์ประจำสาขาไม้ผล คณะ ผลิตกรรมการเกษตร ได้ให้การต้อนรับ นายคมสัน มโนธรรมภัทร นักจัดการงานในพระองค์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจำ ตำหนักพิมานมาศ และมอบต้นพันธ์โกโก้ ที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุเกินกว่า 3 ปี จำนวน 30 ต้น เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ฟาร์มเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ อีกแห่งหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ในโครงการพระดำริของพระ เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณอีกด้วย

สำหรับต้นพันธ์โกโก้ที่ รศ.ดร.สัณห์ ละอองศรี ส่งมอบนั้นเป็นต้นพันธ์โกโก้ชื่อ I.M.1. ที่ได้ทำการ คัดเลือก ปรับปรุงสายพันธุ์โกโก้ ให้เหมาะสมสำหรับพื้นที่ปลูกเขตภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย โดยได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 แล้ว โดยลักษณะเด่นของต้นโกโก้ I.M.1. นั้นคือเจริญเติบโตเร็ว ทนแล้ง ให้ผลผลิตสูง เริ่มออกดอกติดผลและเก็บเกี่ยวได้ในปีที่ 3 หลังจากปลูก เมล็ดแห้งมีขนาดและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด เมล็ดมีปริมาณไขมันสูงเฉลี่ย 52 เปอร์เซ็นต์ และมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ.