หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมจัดงานใหญ่ วันเกษตรแห่งชาติ 2559

Author by 25/01/16No Comments »

งานเกษตร2                การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559  เป็นการจัดงานใหญ่ที่ได้  ย่อโลกเกษตรทั่วไทยมาอยู่รวมกัน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งมีไฮไลท์ต่างๆ มากมายที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้มาเที่ยวชมงาน  เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ ให้ทุกท่านได้สัมผัสวิถีเกษตรแบบไม่ธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  “Organic land” บนพื้นที่ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้  แบบครบวงจร 

บนพื้นที่ 907 ไร่ ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ท่านจะได้พบกับความตื่นตา กับทุ่งทานตะวันที่บานสะพรั่งรอรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ โดยท่านจะได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านเกษตรอินทรีย์ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์,  ชมโรงเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพตามมาตรฐาน IFOAM, ชมโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจืออินทรีย์, ชมแปลงสมุนไพรอินทรีย์,ชมแปลงสาธิตการปลูกผักอินทรีย์ กาดหมั้วครัวฮอม จำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยจะมีจักรยานไว้คอยบริการ                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา  วิชรัตน์  อาจารย์/นักปรับปรุงพันธุ์พืช คณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวว่า  “งานที่แม่โจ้ทำเพื่อรองรับเกษตรอินทรีย์นั้น  เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำคือการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ต้องใช้เวลาและการตั้งใจ การใส่ใจ  งานผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์  อาทิ  เมล็ดพันธุ์ผักสลัด, ผักพื้นเมือง  ถั่วแขก  ถั่วฝักยาว ที่ทุกขั้นตอนกระบวนการจะต้องอินทรีย์จริงๆ  เราอยากให้ทุกท่านที่คิดถึงพันธุ์พืชเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์  ให้คิดถึงแม่โจ้  โดยทุกท่านที่มาเที่ยวงานเกษตรแห่งชาติ ท่านจะได้ชมนิทรรศการแสดงกระบวนการผลิตพันธุ์พืชในระบบเกษตรอินทรีย์ทุกขั้นตอน  และทุกคนจะเข้าใจและมีแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์ ”

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ  ตันโช  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน  คณะผลิตกรรมเกษตร กล่าวว่า “เรื่องของการทำการเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลดี เราต้องมีปุ๋ยที่ดี  ที่ต้องดีทั้งกับพืชและกับเกษตรกร  ซึ่งแม่โจ้ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องเกษตรอินทรีย์มาโดย ตลอดและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ท่านที่มาเที่ยวงานจะได้เห็น โรงเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงกำจัดขยะที่ไม่มีวันเต็ม และผลจากการกำจัดขยะอินทรีย์ของไส้เดือนก็จะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งแบบแห้งและแบบน้ำที่มีธาตุอาหารสูงมาใช้ในการเกษตรอินทรีย์  และท่านจะได้ชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐาน IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM)   และทุกท่านจะได้เลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพในราคาสุดพิเศษสำหรับงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 นี้เท่านั้น พลาดไม่ได้จริงๆ”

ในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ อาจารย์แสงเดือน  อินชนบท นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า  “เรามีการจัดสรรพื้นที่และกิจกรรมให้ท่านที่มาท่องเที่ยวได้ชม  แชะ  ชิม ช้อป กันอย่างครบครัน  โดยจะมีจักรยานมาคอยบริการให้ท่านปั่นท่องเที่ยวในทุกส่วนของสำนักฟาร์ม ทั้งส่วนที่เป็นพื้นที่โซนเกษตรอินทรีย์ MJU Organic Land และโซนเกษตรปลอดภัย ชมนิทรรศการและแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์  แปลงปลูกมะม่วงมหาชนกอินทรีย์  โรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจืออินทรีย์  แปลงสมุนไพรอินทรีย์  ชิมชาสมุนไพรเห็ดหลินจือเพื่อสุขภาพ  แวะถ่ายรูปกับแปลงดอก ทานตะวันและดอกดาวกระจายที่บานสะพรั่ง ให้ทุกท่านได้เช็คอินกัน อย่างสนุกสนาน  เลือกซื้อผักและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แวะลงตัดผักอินทรีย์กลับไปสุขภาพดีกันที่บ้านได้ตลอดระยะเวลา 9 วัน ของการจัดงาน”

งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 “คนไทย  ใจเกษตร” พร้อมจัดเต็มเพื่อคนไทยทุกคน  อยากให้คนที่มาเที่ยวชมงานได้เปิดโลกการท่องเที่ยวแบบใหม่ ได้ซึมซับวิถีเกษตรอินทรีย์  ได้สุขภาพดีกันถ้วนหน้า ได้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยความสุข  อย่าลืม… อย่าพลาด… งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559  NAF@MJU “Happy Agriculture 2016″  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม  2559  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่.