หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ม.แม่โจ้สนองงานไก่กระดูกดำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Author by 4/11/14No Comments »

news_2_228         ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงาน เข้าเฝ้าถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ

การจัดอบรมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ เป็นโครงการที่ทางคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนองงานในพระองค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดอบรมให้กับเกษตรกรบ้านโคกไทรงาม ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจานวน 130 คน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 โดยได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในหลายองค์ประกอบเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนี้

1.สายพันธุ์ของไก่กระดูกดำ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้ไก่กระดูกดำที่มีลักษณะดำสนิท

2. โรงเรือนและอุปกรณ์ เน้นการใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส เป็นต้น

3.โรคและการป้องกันโรค เน้นการสุขาภิบาลให้ไก่แข็งแรง และการทำวัคซีนที่จาเป็น เช่น โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ และโรคฝีดาษ เป็นต้น

4.อาหารไก่กระดูกดำ เน้นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น รา ปลายข้าว เศษข้าวเปลือก มันสำปะหลัง หอยเชอร์รี่ และการทำอาหารหมักจากต้นกล้วยและผลพลอยได้ทางการเกษตรอื่นๆ

ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำไก่กระดูกดำอายุประมาณ 2.5 เดือน         จำนวน 1,650 ตัว มาเตรียมพร้อมในพื้นที่ เพื่อให้พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้กับเกษตรกร และหลังจากนี้ทีมงานของมหา  วิทยาลัยแม่โจ้จะอยู่ในพื้นที่ต่ออีกสองวัน   เพื่อให้คำแนะนำ การดูแลไก่กระดูกดำ    ต่อไป.