หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก, ข่าวเกษตรกรรม

รมว.เกษตรฯลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง

Author by 14/01/16No Comments »

thainews180               รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง หนุนมาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเร่งรัดหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบภัยแล้ง พร้อมมอบพันธุ์ปลา พันธุ์พืชฯลฯ  ณ อบต.บ้านกร่าง อ.เมือง พิษณุโลก ท่ามกลางหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรฯ   จัดบูทโชว์ต้อนรับอย่าง     ยิ่งใหญ่

โดย รมต.เกษตรฯ ย้ำภารกิจวันนี้ว่า ต้องการให้เกษตรกรทุกคนผ่านวิกฤติช่วงภัยแล้งให้ได้ จากนั้นคณะของ รัฐมนตรีได้เดินทางต่อไป ยัง บ้านโคกสว่าง ตำบลบึงกอก อำเภอบางกะกำ เพื่อเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลบึงกอก โดยมีนายอนันต์ เทพกุญชร ประธานกรรมการกลุ่มให้การ   ต้อนรับพร้อมพาเดินชมพันธุ์ไก่พื้นเมือง    และรับมอบเวชภัณฑ์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไป พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง      ต่อไป

จากนั้นคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปต่อที่ บึงระมาณ ต.ปลักแรด อ.บางระกำ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากนายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ    ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก สำหรับพื้นที่แก้มลิงบึงระมาณ มีเนื้อที่ 1,500 ไร่ เก็บกักน้ำได้ 15 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งขณะนี้มีความลึก 1.8 เมตร เก็บกักน้ำได้ 4.3 ล้าน ลบ.ม. จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก กำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร ตาก และสุโขทัย อาทิ ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลาบ้า ปลาหมอตาล และปลาบึก จำนวน 700,059 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้แพร่ขยายในแหล่งน้ำแห่งนี้ ที่คาดว่าจะทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 70,000 กิโลกรัมต่อปี มูลค่า 2,100,000 บาท ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ 1,908 ครัวเรือน.