หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

รายงานความเสียหายเบื้องต้นจากอุทกภัยที่อุตรดิตถ์

Author by 19/09/14No Comments »

น้ำท่วม          จากสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงต้นเดือนกันยายน 2557 เนื่องจากมรสุมพาดผ่านประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรายงานคาดการณ์ความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ กว่า 16,000 ไร่ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เร่งให้เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล สำรวจติดตามอย่างใกล้ชิด และรายงานผลให้ทราบทุกระยะ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า  ผลกระทบจากการที่เกิดร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่าตอนบน ลาว เวียดนามตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลางพัดปกคลุม ทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักและกระจายทั่วไป ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ในระหว่าง ต้นเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2557 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการรายงาน คาดการณ์พื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพิชัย เมืองฯ ตรอน ทองแสนขัน ลับแล น้ำปาด  และ อำเภอฟากท่า 18 ตำบล 92 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 3,061 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประสบภัย 16,580 ไร่

โดยแบ่งเป็นพื้นที่นาข้าว 14,329 ไร่ พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 2,184 ไร่ พืชอื่นๆเช่น ไม้ผล พืชผัก 306 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ 12,800 ไร่ ขณะนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล และเกษตรอำเภอ เร่งออกสำรวจติดตามสถาน การณ์ ให้ได้ข้อมูลที่เป็นผลาเสียหายที่แท้จริง และรายงานตามระบบเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการ  ต่อไป เกษตรกรที่มีข้อสงสัย อยากทราบรายละเอียด สามารถติดต่อสอบถาม เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์.