หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ฤดูกาลมะนาวแพงใกล้จะมาถึงแล้ว เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูในภาชนะ

Author by 4/10/12No Comments »

มะนาวนับว่ามีความสำคัญและจำเป็น อย่างยิ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทย มะนาวใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร ทำน้ำผลไม้  เครื่องดื่มหลากหลายชนิด  ฤดูกาลของมะนาวโดยปกติจะออกมากในช่วงฤดูฝน ตามตลาดทั่วไปจะขายมะนาวกันเป็นกองๆ กองละ 5  บาท 10 บาท ชาวสวนมะนาวถึงกับไม่เก็บมะนาว เพราะราคาถูกไม่คุ้มค่ากับค่าแรงในการเก็บ ประกอบกับมะนาวเป็นพืชตระกูลส้ม  ซึ่งมีโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ เช่น โรคแคงเกอร์ โรคกรีนนิ่ง หนอนชอนใบ เกษตรกรจะต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดอย่างต่อเนื่อง และ สม่ำเสมอ  สารเคมีมีราคาสูง  ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพการทำสวนมะนาว แต่ในฤดูแล้งผู้บริโภคต้องประสบกับปัญหามะนาวมีราคาแพง ตลาดเปลี่ยนจากขายเป็นกองมาขายเป็นลูก ลูกละ 3 บาท ถึง 10 บาท    มะนาวกลับมาเป็นพืชเงินพืชทองของเกษตรกรชาวสวนมะนาวที่รู้เทคนิค หรือวิธีการบังคับมะนาวให้ออกนอกฤดูได้