หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ลำพูนส่งเสริมการปลูกลำไยแปลงใหญ่พื้นที่อำเภอแม่ทาจำนวน 5,500 ไร่

Author by 28/05/15No Comments »

396251-01  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกลำไยแปลงใหญ่ให้มีคุณภาพในพื้นที่อำเภอแม่ทา โดยการปรับโครงสร้างการผลิตในพื้นที่ 5,500 ไร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนพฤษภาคม 2558 กิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบสื่อมวลชน” นายณรงค์  อ่อนสะอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานการแถลงข่าวได้ชี้แจงว่า ในห้วงเดือนที่ผ่านมา จังหวัดลำพูนได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางและในพื้นที่จังหวัดลำพูนลงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมการปลูกลำไยแปลงใหญ่ให้มีคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำในช่วงผลผลิตล้นตลาด ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งจัดให้มีการแถลงข่าวแผนการดำเนินงาน โดยจะมีการปรับโครงสร้างการผลิตในพื้นที่ 5,500 ไร่  โดยมีเกษตรกร 600 รายร่วมวางแผนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

ในการดำเนินงานจังหวัดได้กำหนดยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการผลิตลำไยไว้ 4 ด้าน คือ การผลิตลำไยนอกฤดูให้มีคุณภาพมากกว่า 60 % โดยลดต้นทุนการผลิต, การส่งเสริมด้านตลาดทั้งในและต่างประเทศ และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศในพื้นที่ลำไยแปลงใหญ่ และการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น.