หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ศูนย์เกษตรที่สูงเชียงใหม่อบรมอาชีพแก่ชุมชนแม่เหียะ

Author by 5/06/14No Comments »

thainews180          ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบริการด้านการเกษตรแก่ชุมชนบริเวณรอบศูนย์ฯ   ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี 2557 นี้ ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักฯ จัดทำโครงการบริการด้านการเกษตรแก่ชุมชนบริเวณรอบศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จำนวน 7 หลักสูตร รวม 12 รุ่น และมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่และชุมชนแม่เหียะ

หลักสูตรการฝึกอบรม 1.การปลูกผักพื้นบ้าน สมุนไพร ผักไร้ดินและผักลอยฟ้า โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2557 เกษตรกรเป้าหมาย 28 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เกษตรกรเป้าหมาย 28 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2557 เกษตรกรเป้าหมาย 29 คน

2.การปลูกปูเล่ย์กระถาง สร้างรายได้และการผสมดินปลูกในกระถาง โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จำนวน 3 รุ่น  รุ่นที่ 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2557 เกษตรกรเป้าหมาย 26 คน  รุ่นที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2557 เกษตรกรเป้าหมาย 26 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2557 เกษตรกรเป้าหมาย 25 คน

3.การทำแชมพูและครีมนวดจากอะโวกาโด้ โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน         1 รุ่น วันที่ 28 มิถุนายน 2557 เกษตรกรเป้าหมาย 28 คน

4.การแปรรูปอาหาร การทำน้ำพริกเผาฟักทองญี่ปุ่นและถั่วแดง โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รุ่น วันที่ 2 สิงหาคม 2557 เกษตรกรเป้าหมาย 26 คน

5.การทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รุ่น วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เกษตรกรเป้าหมาย 18 คน

6.การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ เพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช โดยวิทยากรจากศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รุ่น วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เกษตรกรเป้าหมาย 24 คน

7.การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการเลี้ยงจิ้งหรีด โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง) จำนวน 1 รุ่น วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 เกษตรกรเป้าหมาย 23 คน

8.การแปรรูปผลไม้และการทำไข่เค็ม โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รุ่น วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เกษตรกรเป้าหมาย 19 คน

จากการดำเนินโครงการบริการด้านการเกษตรแก่ชุมชนบริเวณรอบศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าวคาดว่าศูนย์ฯแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางในการบริการและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม สามารถสร้างงานสร้างอาชีพแก่เกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป.