หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สถานการณ์ลิ้นจี่ของเชียงใหม่

Author by 2/06/14No Comments »

  DSC_0076 copy        นายแสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งปลูกที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอฝาง ไชยปราการ แม่อาย แม่แตง และอำเภอแม่ริม โดยมีเนื้อที่ยืนต้น 58,294 ไร่ เนื้อที่ที่ให้ผลผลิตประมาณ   52,027 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 33,525 ตัน เพิ่มจากปี 2556 ประมาณ 8,528 ตัน คิดเป็นร้อยละ 34.12 โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 664 กิโลกรัมต่อไร่

จากสภาพภูมิอากาศที่ผ่านมามีอากาศหนาวยาวนานและมีฝนตกช่วงต้นเดือนธันวาคม 2556 ทำให้ลิ้นจี่ออกดอกหลายรุ่น พื้นที่สูงและพื้นที่หุบเขา มีการออกดอกปานกลาง ส่วนพื้นที่ราบลุ่มติดดอกปริมาณมาก

สำหรับพันธุ์ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ มี พันธุ์จักรพรรดิ ร้อยละ 61 เนื้อที่ 35,513 ไร่ คาดการผลผลิต 18,450 ตัน พันธุ์ฮงฮวย ร้อยละ 34 เนื้อที่19,950 ไร่ คาดการผลผลิต 13,860 ตัน พันธุ์อื่นๆ ร้อยละ 5 เนื้อที่ 2,831 ไร่ คาดการผลผลิต 1,215 ตัน

สถานการณ์การเก็บเกี่ยว จังหวัดเชียงใหม่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูกาล ได้เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มาจนถึง 27 พฤษภาคม 2557 มีการเก็บเกี่ยวผลผลผลิตไปประมาณ 13,131 ตัน หรือ ประมาณร้อยละ 39.17 ของปริมาณผลผลิตในฤดูทั้งหมด ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและต้นเดือนมิถุนายน และพันธุ์จักรพรรดิจะออกช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และขณะนี้ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยใกล้หมดแล้ว เริ่มมีลิ้นจี่จักรพรรดิและพันธุ์อื่นๆ มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น.