หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กับ กรมการข้าว จัดวันเกษตรกรรม

Author by 29/04/14No Comments »

ดร.ศิริพงษ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ มหาชน) เปิดเผย ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมการข้าวเตรียมจัดงานวันเกษตรกร ในช่วงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2557 ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ความสำคัญกับวันเกษตรกร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาข้าว อันเป็นผลผลิตเศรษฐกิจหลักของประเทศ และเป็นการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมพิธีจลดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และการจัดงานวันเกษตรกรของส่วนกลาง

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันเกษตรกรที่เชียงใหม่ จะมีการจัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร นิทรรศการข้าวไทย นิทรรศการประวัติพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รวมทั้งแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูงฯ ได้นำเมล็ดข้าวจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงมาแจกแก่ผู้ต้องการ เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าวถือเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ดี และเป็น        สิริมงคล ทั้งนี้ หากทางหน่วยงานหรือองค์กรใดมีความประสงค์ที่จะนำเกษตรกร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าชมงานดังกล่าวเป็น  หมู่คณะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-114110-5 ต่อ        1022, 1023 หรือทางเว็ปไซด์ www. royalparkrajapruek.org