หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สร้างความเข้าใจและคืนความสุขให้เกษตรกรชาวสวนลำไย

Author by 30/07/14No Comments »

สร้างความเข้าใจ          คณะทำงานเฉพาะกิจการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยภาคเหนือ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าลำไย เพื่อติดตามสถานการณ์และสร้างความเข้าใจกระบวนการผลิตและการตลาดลำไย เพื่อคืนความสุขให้เกษตรกรชาวสวนลำไย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย พ.อ.โกศล ประทุมชาติ รอง ผบ.มทบ.33 และนายอำเภอสารภี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสื่อมวลชน ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมสวนลำไยของพ่อหลวงจำลอง ใจมาและนางสมเดช เป็งทินา เกษตรกรผู้ผลิตลำไย บ้านไร่ดง ม.8 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  พบว่าในขณะนี้เกษตรกรได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อจำหน่ายแล้วและได้ราคาที่พอใจ เนื่องจากที่สวนแห่งนี้ได้ผลิตลำไยที่มีคุณภาพ พร้อมนี้ทางคณะ ได้แนะนำให้เกษตรกรชาวสวนลำไยทั่วไปต้องเก็บเกี่ยวลำไยที่แก่ได้คุณภาพ อย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือต่างๆที่ส่งผลให้เกษตรกรรีบเก็บเกี่ยวเพราะจะทำให้ลำไยด้อยคุณภาพ พ่อค้ากดราคาได้ เกษตรกรต้องเชื่อมั่นลำไยที่มีคุณภาพขายเมื่อไรที่ไหนก็ได้ราคาดีตลาดยังมีความต้องการอีกมาก

ต่อจากนั้นได้ไปที่โรงงานแปรรูปลำไยอบแห้งของบริษัทศรีเจริญ ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณรุ่งทิพย์ อิสรนาเวช ผู้จัดการเปิดเผยว่าในปีนี้ตั้งเป้าหมายการรับซื้อลำไยสดประมาณ 3-5 ล้านกิโลกรัม เพื่อผลิตลำไยอบแห้งทั้งเปลือกส่งออกไปยังประเทศจีน แต่มีปัญหาด้านตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งและแรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้การระบายสินค้าล่าช้า อาจจะทำให้เกิดการกระจุกตัวของผลผลิตลำไยที่จะออกมาในเร็วๆนี้ ซึ่งทางรอง ผบ.มทบ.33 ได้รับเรื่องและจะประสาน ไปยังบริษัทที่จัดโควต้า พิจารณาดำเนินการต่อไป

สำหับการตรวจเยี่ยมบริษัทมาตา ที่ ต.สันทราย อ.สารภี ซึ่งรับซื้อลำไยสดเพื่อส่งออกไปยังประเทศเวียตนามนั้น คุณจิตตรา ปัญญาชัย ผู้จัดการกว่าว่าขณะนี้ได้รับซื้อและส่งออกลำไยสด วันละประมาณ 40,000-60,000 กิโลกรัม โดยมีพ่อค้าเวียตนามมาควบคุมและคัดเกรดเอง แต่มีปัญหาในเรื่องของระยะเวลาของวีซ่า จึงขอให้ช่วยยึดระยะเวลาอยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้น เพื่อสะดวกในการรับซื้อลำไยจากเกษตรกร ทางคณะได้รับทราบและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปเช่นกัน

การออกตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ของคณะทำงานเฉพาะกิจการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยภาคเหนือ ในครั้งนี้ ได้สร้างความเข้าใจกระบวนการผลิตและการตลาดลำไยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้รับทราบข้อมูล อุปสรรคและปัญหา ในขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนได้ทันท่วงที อีกทั้งยังเป็นการป้องปรามเพื่อให้การรับซื้อลำไยในราคาที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตลำไยคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและฝากต่อกันว่าอย่าได้ตื่นตระหนกต่อข่าวลือต่างๆที่ส่งผลให้เกษตรกรรีบเก็บผลผลิตที่ยังไม่ได้คุณภาพ ทำให้เสียโอกาสด้านราคาได้เพราะปีนี้ตลาดลำไยต่างประเทศมีความต้องการสูง.

นายกุณฑล เทพจิตรา

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 .เชียงใหม่