หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สวนพฤกษศาสตร์ฯ เปิดให้สถาบันการศึกษาเข้าชมสวนฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

Author by 8/07/14No Comments »

องค์การสวนพฤกษศาสตร์                ดร.สุญาณี  เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จะได้เปิดให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าทัศนศึกษาในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ฟรี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม รวมค่าธรรมเนียมยานพาหนะที่นำเข้ามา

นอกจากเยาวชนจะได้เข้ามาชื่นชมความงดงามของพรรณไม้ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ของไทยแล้ว ยังจะได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมในนิทรรศการ “ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์  แอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋กับ สวนพฤกษศาสตร์”             ซึ่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์สิรินธร กรมทรัพยากรธรณี จัดให้มีนิทรรศการดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 5 กันยายน 2557 ภายในงานจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ เพลิดเพลินไปกับไดโนเสาร์เพื่อนตัวใหญ่ในลานกิจกรรม ร่วมเดินทางย้อนเวลาสู่ห้วงอดีตสู่ดินแดนแห่งโลกล้านปีและป่าดึกดำบรรพ์

องค์การฯ จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาต่างๆ  นำนักเรียน นักศึกษาเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1234 และ www.qsbg.org.