หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สสข.6 ชม.จัดเวทีส่งเสริมการเกษตรกรงานพบสื่อพบเพื่อน

Author by 21/07/14No Comments »

DSC_0021 copy            สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเวทีส่งเสริมการเกษตร Meet The Prees & Friends ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2557  เพื่อขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยมี    นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานในการเปิดงานเวที

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กล่าวว่า การจัดเวทีส่งเสริมการเกษตร Meet The Prees & Friends ในครั้งนี้ ทางกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีที่สุด ใน 3 ประเด็น ได้แก่ การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ การบริหารจัดการข้อมูล และการบริหารจัดการองค์กร และเพื่อขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF ให้เกิดผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ภายในงานมีการนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงราย, แพร่, น่าน, พะเยา, ลำพูน, ลำปาง, ตาก และจังหวัดเชียงใหม่.