หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เตือนชาวสวนลำไย ระวังมวนลำไย

Author by 23/05/15No Comments »

6       สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มอารักขาพืช ได้ออกติดตามและสำรวจแมลงศัตรูพืชในสวนลำไย แจ้งเตือนสวนลำไยเฝ้าระวังมวนลำไย นายสุเทพ  ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มวนลำไย หรือที่ชาวบ้านทางภาคเหนือเรียกแมงแกงมี ชื่อทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำความ เสียหายให้กับลำไยโดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และผลอ่อนทำให้ยอดอ่อนและใบอ่อนแห้งเหี่ยว ดอกเสียหาย ไม่ติดผลหรือทำให้ร่วงหล่นตั้งแต่ยังเล็ก

มวนลำไย Longan stink bug ชื่อวิทยาศาสตร์ Tessaratoma papillosa    รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลปนเหลือง รูปร่างลักษณะคล้ายโล่ มีขนาดยาวประมาณ  25 – 31 มม. และส่วนกว้าง  ตอนอก กว้างประมาณ 15 – 17 มม. ตัวเต็มวัยตัวเมียวางไข่เป็นกลุ่มตามใบหรือเรียงตามก้านดอก ไข่กลุ่มหนึ่งจะมีจำนวนโดยเฉลี่ย 14 ฟอง ไข่จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ประมาณ 7-14 วัน ตัวอ่อนจะมีสีแดงมีการลอกคราบ 5 ครั้ง ระยะตัวอ่อนกินเวลาประมาณ 61-74 วัน จึงจะเจริญออกมาเป็นตัวเต็มวัย

ลักษณะการทำลาย มวนลำไยหรือแมงแกง นอกจากเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญที่สุดของลำไยแล้ว ยังเข้าทำลายลิ้นจี่เช่นเดียวกัน ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ช่อดอกและผลอ่อนทำให้ใบอ่อนและช่อดอกจะแห้ง และร่วง แมลงชนิดนี้พบตลอดทั้งปีในแหล่งปลูกลำไยทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบการระบาดเป็นประจำทุกปี ทำความเสียหายให้กับลำไยในระยะที่ออกดอกและติดผล คือในช่วงเดือนมกราคม ถึงสิงหาคม จำนวนไข่และตัวอ่อนมีปริมาณสูงสุดเดือนมีนาคม และเมษายน ตามลำดับ ส่วนตัวเต็มวัยพบปริมาณสูงสุด 2 ระยะ คือ เดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคม

การป้องกันกำจัดตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของแมลง ในระยะที่ลิ้นจี่และลำไยเริ่มติดช่อดอก มวนลำไยจะปรากฏตัวออกมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากช่อดอก จับคู่ผสมพันธุ์ และวางไข่ ให้ปล่อยแตนเบียน Anastatus nr japonicus ในอัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ เพื่อช่วยทำลายไข่มวนลำไยในช่วงต้นฤดูซึ่งแตนเบียนทำลายไข่มวนลำไยยังมีปริมาณน้อยในสภาพธรรมชาติ (ติดต่อขอแตนเบียนชนิดนี้ได้จากกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กองกีฎและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร หรือศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีววิธี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการผลิตขยายแตนเบียนชนิดนี้เป็นปริมาณมาก

3. เก็บรวบรวมไข่ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย นำไปทำลายเสีย โดยทำการเขย่าต้นลิ้นจี่หรือลำไยในตอนเช้าตรู่         ซึ่งมวนลำไยยังไม่ตื่นตัว มวนลำไยตัวเต็มวัยทิ้งตัวตกลงมาบนพื้น จึงทำการเก็บทำลายให้ได้มากที่สุดสำหรับการเก็บไข่ให้เดินสำรวจช่อดอกและใบ เมื่อพบไข่มวนลำไยก็เก็บทำลายทิ้ง                                                                                                                                                        4. เมื่อช่อดอกเริ่มร่วงและติดผลอ่อนแล้วให้ทำการประเมินจำนวนตัวอ่อนมวนลำไยต่อช่อว่ามีมากหรือไม่      หากเกินระดับ 4 ตัวต่อช่อ ก็จะทำความเสียหายแก่ผลอ่อนได้ ควรพ่นสารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี)

หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยต้องการ ปรึกษาและขอคำแนะนำติดต่อได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-53 11-2478-9 ต่อ 15 หรือ  โทรสาร.0-53 11-2481.

เรียบเรียงข้อมูลโดย

นายเสกสรร  บัลลังก์ กลุ่มอารักขาพืช

งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่