หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ร่วมหลายหน่วยงาน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Author by 15/08/12No Comments »

สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าไผ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และชุมชนบ้านโปง จัดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยมี นายนภดล ธิยะใจ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน  และ รศ.อาคม กาญจนประโชติ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

นางรัชวดี ศรีประพันธ์ ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เปิดเผยว่า “การจัดงานครั้งนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าใกล้เมือง และพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพของชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ประชาชน มีใจรักต้นไม้ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียวชุมชนอย่างยั่งยืน และสร้างกระแสให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ การปลูกฝังความรัก ทัศนคติที่ดีต่อพื้นที่สีเขียว

โดยผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ หญ้าแฝก 20,000 กล้า กระดุมทอง 20,000 กล้า ไผ่บงป่า 1,000 กล้า ยางนา 200 ต้น อินทนิล 100 ต้น ไผ่ลวด 100 กล้า เฉลา 100 กล้า และปล่อยปลา 20,000 ตัว.