หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชิญร่วมงานประชุมนานาชาติ พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7 และ งานมหกรรมขิง-ข่าโลก “ขิง-ข่าเพื่อชีวิต”วันที่ 17-23 สิงหาคม 2558

Author by 9/06/14No Comments »

องค์การสวนพฤกษศาสตร์          องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญ    ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ) พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7 และ งานมหกรรมขิง-ข่าโลกขิง-ข่าเพื่อชีวิตระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2558 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา .เมือง .เชียงใหม่

และขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานและทรงบรรยายพิเศษ หัวข้อ”ขิง-ข่าในวัฒนธรรมไทย” การประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ) ครั้งนี้  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.30 น.

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการนำเสนอนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การออกร้านแสดงสินค้าและขายผลิตภัณฑ์จากชุมชน (OTOP) ภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ อาหารเครื่องเทศร้านอาหารที่ปรุงจากพืชวงศ์ขิง-ข่ายา สมุนไพร และสปา ไม้ดอกไม้ประดับและธุรกิจอื่นๆ เช่น ท่องเที่ยว หอศิลปวัฒนธรรม สินค้าที่ระลึก การสาธิต การนวดประคบ รวมถึงการสอนทำลูกประคบและยาสมุนไพรจาก  ขิง-ข่า  โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและผู้ประกอบการอื่นๆ การประกวดหรือสาธิตการทำอาหารจากพืชวงศ์ขิง-ข่า การประกวดและจัดแสดงขิง-ข่าสายพันธุ์ใหม่ และวงศ์ใกล้เคียง การประกวดและนิทรรศการภาพถ่าย-ภาพวาดพืชวงศ์ขิง-ข่าและการสอนการวาดภาพสีน้ำ และการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ (Business Matching)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี โทรศัพท์ 0-5384-1204และ e-mail : t_songyoo@hotmail.com.