หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดมุมสวนไทยในเซเชลส์

Author by 10/06/14No Comments »

garden02 copy          ช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ได้มีพิธีเปิดสวนพรรณไม้ไทยและห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติสาธารณรัฐเซเชลส์อย่างเป็นทางการ โดยมี  Dr.Rolph Payet รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย Mr.Alain St.Ange รัฐมนตรีว่า    การกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรม  Mr.Maurice Loustau-Lalanne ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ Mr.Wills Agricole  ปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และ Mr.Raymond Brioche ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ฯ เซเชลส์ สำหรับผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย นายอิทธิพร บุญประคอง      เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไนโรบี และดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้

สวนพรรณไม้ไทยในสวนพฤกษศาสตร์ฯ เซเชลส์ ประกอบไปด้วยเส้นทางไม้ดอกหอม พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  และมุมจัดแสดงกล้วยไม้ที่มีการกระจายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ว่านเพชรหึง  และกล้วยไม้ลูกผสมหลากหลายสายพันธุ์ สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture Laboratory) นั้น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ส่งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญไปดำเนินการจัดตั้งให้ โดยใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ผลิตในประเทศไทย     ทั้งสิ้น ถือเป็นห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแห่งแรกและแห่งเดียวในสาธารณรัฐเซเชลส์    ที่จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเพาะขยายพันธุ์และอนุรักษ์พืชท้องถิ่นของเซเชลส์ต่อไป

Dr. Payet กล่าวว่า สวนพรรณไม้ไทยและห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้          เกิดจากโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเซเชลส์อย่างเป็นทางการ  ซึ่ง Dr.Payet หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐเซเชลส์จักได้สานความสัมพันธ์ที่ดีสืบต่อไปในอนาคต

ดร.สุญาณี  เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า การตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งต้องการความร่วมมือกันทุกภาคส่วน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ส่งทีมงานนักวิชาการมายังสาธารณรัฐเซเชลส์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับทำการศึกษาวิจัยและเร่งเพาะขยายพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ของเซเชลส์ เช่น Nepenthes pervillei และ Medusagyne oppositifolia  และจะได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์ฯ เซเชลส์ในเดือนมิถุนายน ศกนี้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ อีกด้วย

สวนพรรณไม้ไทยในเซเชลส์ จะเป็นแหล่งที่ชาวเซเชลส์และนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มีโอกาสสัมผัสและรู้จักพรรณไม้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างใกล้ชิด สัญลักษณ์ที่ถูกนำมาใช้แสดงความร่วมมือของทั้งสองประเทศ เป็นรูปช้างไทยในมะพร้าวแฝด ที่ถูกตกแต่งด้วยไม้ประดับอย่างสวยงามอยู่บนเนิน  Mont Fleuri  ที่ผู้สัญจรไปมามองเห็นได้อย่างชัดเจน ชาวเซเชลส์ได้ตั้งชื่อให้กับสัญลักษณ์นี้ว่า “El-Coco” ย่อมาจาก Elephant-Coco     de Mer  ซึ่งจะเป็นตัวแทนของมิตรภาพอันยั่งยืนของสวนพฤกษศาสตร์ทั้งสองประเทศสืบไป.

 * ภาพ          เปิดสวน….Dr.Rolph Payet รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดสวนพรรณไม้ไทยและห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมด้วย Mr.Alain St.Ange รัฐมนตรีว่า การกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรม Mr.Maurice Loustau-Lalanne ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ Mr.Wills Agricole ปลัดกระทรวง  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และ Mr.Raymond Brioche ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ฯ เซเชลส์   สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติสาธารณรัฐเซเชลส์.