หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

อบจ.แพร่ หารือร่วมกับท้องถิ่นช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา

Author by 9/05/14No Comments »

   famer1       อบจ.แพร่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ.แพร่ เตรียมนำร่องช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา นำเงินสะสม ร่วมกองทุนช่วยเหลือชาวนาของธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

          นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ. แพร่ เปิดเผยว่าใน จ.แพร่ มีเกษตรกรชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล 8,129 ราย มีใบประทวนรับขึ้นทะเบียนรวม 9,649 ใบ แต่ใบประทวนของชาวนาที่รอทำสัญญา และรับเงินจำนวน 7,470 ใบ รวมเป็นเงิน 445,723,758.23 บาท ซึ่งชาวนาจะต้องแบกรับภาระ ไม่ได้เงิน ในช่วงระหว่างใกล้เปิดภาคเรียนของบุตรหลาน

อบจ.แพร่ จึงมีแนวคิดจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.แพร่ โดยนำเงินสะสมให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา โดยมีเงื่อนไข 3 รูปแบบ ดังนี้คือเป็นเงินให้เปล่า , เป็นเงินให้กู้ยืมคืนไม่มีดอกเบี้ย และให้กู้ยืมแล้วคิดดอกเบี้ยถูกเพียงร้อยละ 0.63 ผ่านโครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนา ของธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกันว่า ทิศทางจะเป็นอย่างไร และเมื่อตกลงนำเงินช่วยเหลือแล้ว เม็ดเงินที่ผ่านเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา จ.แพร่ จะมีมากน้อยเพียงใด.