หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

อาณาจักรโดมไม้เขตร้อนชื้น ที่ราชพฤกษ์โชว์ต้นไม้หายากในบรรยากาศยุคดึกดำบรรพ์

Author by 24/10/14No Comments »

IMG_3406          ฝ่ายประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์แนะนำโดมไม้เขตร้อนชื้น โชว์   ต้นไม้หายากในบรรยากาศยุคดึกดำบรรพ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ .แม่เหียะ .เมือง .เชียงใหม่

“โดมไม้เขตร้อนชื้น” จัดเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภายในโดมมีการจัดแสดงพรรณไม้เขตร้อนชื้นกว่า 300 สายพันธุ์ ควบคุมอุณหภูมิ 27-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85% นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศที่ร่มรื่นและชื่นชมพรรณไม้โบราณ รวมทั้งพรรณไม้หายากนานาชนิด เช่น “เฟินดิกโซเนีย” นับเป็นเฟินเก่าแก่โบราณ และเติบโตอยู่ในเขตอบอุ่น “เฟินรัศมีโชติ” ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นเฟินลูกผสมระหว่าง กูดดอยใบมัน  กับ กูดดอยบราซิล ซึ่งเป็นผลงานของโครงการพัฒนาสายพันธุ์เฟิน โดยมูลนิธิโครงการหลวง “ปาล์มพระยาถลาง” เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย “บังสูรย์หลังเงิน” เป็นปาล์มหายากมาก ลักษณะที่โดดเด่น คือรูปทรงใบที่มีความสวยงามสะดุดตาคล้ายเครื่องสูงหรือเครื่องขัติยราชประเพณี “ปาล์มศรีสยาม”  เป็นปาล์มประดับที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามระดับโลก ถือเป็นปาล์มเอกของไทย

นอกจากพรรณไม้โบราณและหายากแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้พบกับไดโนเสาร์  ”แบรคิโอซอรัส (Brachiosaurus) หรือ กิ้งก่าท่อนแขน” ซึ่งจะคอยยืนต้อนรับและทักทายนักท่องเที่ยวที่เข้าชมในโดมไม้เขตร้อนชื้นอีกด้วย.