หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

อ.ส.พ.จัดกิจกรรม “ความรัก ความยินดี” มอบแก่บัณฑิตใหม่

Author by 30/01/16No Comments »

thainews180                นางอรวรรณ  ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ในปี พ.ศ.2559 โดยได้จัดกิจกรรม “ความรัก ความยินดี” มอบเป็นของขวัญแก่บัณฑิตใหม่ทั่วประเทศ

โดยการจัดซุ้มถ่ายภาพ Congratulations สีสันพรรณไม้แห่งความยินดี ดนตรีไพเราะในสวน และซุ้มบริการอาหารเครื่องดื่ม บริเวณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงของวันที่ 29 – 31  มกราคม 2559 และ วันที่  5 – 7, 12 – 14, 19 – 22, 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2559ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนธุรกิจสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1073 และ Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต.