หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

อ.ส.พ.ร่วมกระทรวงการต่างประเทศ ขยายความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์

Author by 12/03/16No Comments »

16166332        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ขยายความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์กับสาธารณรัฐเซเซลส์และสาธารณรัฐเคนยา

เมื่อวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์2559  ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และคณะ ได้รับเชิญจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี  เพื่อเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าและหารือโครงการความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์กับสาธารณรัฐเซเชลส์และสาธารณรัฐเคนยา   โดยที่ผ่านมาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย      ณ กรุงไนโรบีในการจัดทำสวนพรรณไม้ไทย (Thai Corner) และสร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้กับสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติเซเชลส์ ณ กรุงวิคตอเรีย รวมทั้งปรับปรุงโรงเรือนกล้วยไม้ของสวนพฤกษศาสตร์ไนโรบี ภายใต้สังกัดของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคนย่า นอกจากนี้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยังได้ให้ความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ(TICA)ในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของสวนพฤกษศาสตร์เซเชลส์และเคนยาด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอีกด้วย

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E Didier Dogley, Minister of Environment, Energy and Climate Change และ Mr. Maurice Loustau-Lalanneปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเซเชลส์และประชุมหารือกับ Dr.Mzalendo Kibunjia ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เคนยา ในการให้ความร่วมมือปรับปรุงโรงเรือนอนุรักษ์    และจัดแสดงกล้วยไม้พื้นเมืองของเคนย่า   อีกด้วย.