หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

อ.ส.พ. ร่วมอนุรักษ์เครือเทพรัตน์ พรรณไม้งามนามสดุดีเจ้าฟ้า

Author by 2/04/15No Comments »

เครือเทพรัตน์ (1)      ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยกานสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ (...) กล่าวว่า เครือเทพรัตน์ Thepparatia thailandica Phuph. วงศ์ MALVACEAE เป็นพืชสกุลใหม่ของโลกอยู่ในวงศ์ชบา เป็นไม้เถาเนื้อแข็งยาวได้ถึง 20 เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ออกหนาแน่นบริเวณปลายกิ่ง ใบรูปฝ่ามือ ดอกออกเป็นช่อ กลีบดอกสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมมีแถบสีม่วงแดง โดยชื่อสกุล “Thepparatia” ตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนคำระบุชนิด “thailandica” นั้นตั้งตามชื่อประเทศไทย

สำรวจพบครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 โดย ดร.ราชันย์ ภู่มา ผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบเฉพาะทางภาคเหนือที่จังหวัดตาก ใกล้ชายแดนไทย-พม่า ขึ้นตามหุบเขาที่ลาดชันใกล้ลำธาร ในป่าดิบแล้งและบริเวณดอยขุนนางนอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งในขณะนี้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์     ได้ทำการเพาะขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ต่อไป.