หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

อ.ส.พ.เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 9

Author by 4/04/16No Comments »

thainews180            นางอรวรรณ  ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งว่า ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีพื้นฐานทางด้านชีววิทยาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกพืชโดยตรง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด หรือดูเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.qsbg.org/Training โดยคลิก”หลักสูตร (Programs)” จากนั้นเลือก”อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น (Principle of Plant Taxonomy)”

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่ความรู้ ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี โทรศัพท์ 0-5384-1234 ต่อ 4204 หรือ 09-3130-0671 อีเมล์ qsbgeducation@hotmail.com (รับสมัครทางเว็บไซด์ www.qsbg.org/Training เท่านั้น)หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รับสมัครจนถึงวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559.