หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์เชิญชมสินค้างานอุตรดิตถ์เกษตรแฟร์ 2557

Author by 8/05/14No Comments »

  0355247ej33bjvhvczzh55

        นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะเลขานุการจัดงานอุตรดิตถ์เกษตรแฟร์ 2557″  เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานอุตรดิตถ์เกษตรแฟร์ 2557″ ระหว่างวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2557

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน และเปิดช่องทางตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร ของวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ แสดงและจำหน่ายพันธุ์พืชทุกชนิด ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก สมุนไพร พร้อมผลผลิตเกษตร เช่น สับปะรดห้วยมุ่น มะม่วง มะไฟ มะปราง ส้มโอ มะขาม พืชผัก ผักพื้นบ้าน ข้าวสาร เนื้อ หมู ไก่ ไข่ นม ปลาฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร นานาชนิด เช่น ดินปลูก ปุ๋ย ฮอร์โมน กระถาง พลั่ว เสียม กรรไกรตัดแต่งกิ่ง มีดขยายพันธุ์ไม้ อุปกรณ์ด้านการเกษตร สัตว์เลี้ยง ประมง รวมทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายทั่วประเทศ เช่น ผลไม้กวน ผลไม้ดอง ผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้แห้ง สมุนไพร ฯลฯ

“งานอุตรดิตถ์เกษตรแฟร์ 2557″ โดยการสนับสนุนการจัดงานของ จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพันธุ์พืชและกล้วยไม้ภาคเหนือ ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านพัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ให้มีคุณภาพปลอดภัย และมีความมั่นคงทางอาหาร ซึ่ง “งานอุตรดิตถ์เกษตรแฟร์ 2557″ จะประกอบด้วย การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์และเครือข่าย จำนวนกว่า 50 ร้าน พันธุ์พืชไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวนกว่า 100 ร้านสินค้าหลายร้อยชนิด แยกเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มพันธุ์พืช กลุ่มสินค้าแปรรูป กลุ่มปัจจัยการผลิต กลุ่มเทคโนโลยี/นวัตกรรม กลุ่มอาหาร และกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด การจัดแสดงนิทรรศการการเกษตร การประกวดสวนหย่อมสวยงาม จากสุดยอดฝีมือการจัดสวน กว่า 10สวน การแสดงดนตรี เกมส์แข่งขันชิงรางวัล การจัดนาทีทองฯลฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน เยี่ยมชม ชิม ซื้อ สินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณถนนแปดวา สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มากมายด้วยสินค้าเกษตรนานาชนิด ผลผลิตดีมีมาตรฐาน ราคาต้นน้ำจากแหล่งผลิต โดยผู้ผลิตโดยตรง ที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย.