หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คำแนะนำการเก็บเกี่ยวลางสาด-ลองกอง

Author by 29/08/14No Comments »

 ลางสาด         ในระยะนี้ ลางสาด-ลองกองอุตรดิตถ์ มีการเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาด มักเกิดปัญหา ลางสาด-ลองกองไม่ได้คุณภาพ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ แนะนำให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวลางสาด-ลองกองให้ถูกวิธี

นายอำนาจ  ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ แนะนำว่า ในฤดูกาล การผลิตลางสาด-ลองกอง ปี 2557 นี้ พบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีผลผลิตลางสาดออกสู่ตลาด 13,000 ตัน ลองกอง 15,000 ตัน จะออกมาในเดือนกันยายน รวมลางสาด-ลองกอง ประมาณ 3,000 ตัน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาดผู้บริโภค จึงขอแนะนำชาวสวนได้ปฏิบัติดังนี้

1.ลางสาด-ลองกองในแต่ละกิ่งแต่ละต้น จะสุกแก่ไม่พร้อมกัน เนื่องจากการออกดอกไม่พร้อมกัน ในแต่ละต้นอาจจะใช้เวลาในการออกดอก เป็นรุ่นๆห่างระยะเวลากัน อาจใช้เวลาถึง 1-2 เดือน ทำให้การเก็บเกี่ยวต้องได้รับการตรวจสอบการสุกแก่ที่เหมาะสม

2.ในแต่ละช่อหลังดอกบานแล้ว จะใช้เวลาอีก 6 เดือน จึงจะเก็บเกี่ยวผลแก่ได้ โดยจะแบ่งเป็น 3 ระยะเพื่อให้ชาวสวนได้พิจารณา คือ -ระยะแรก เริ่มตั้งแต่ผลเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง ระยะนี้เป็นช่วงที่เปลือกผลยังหนาอยู่ ในเปลือกมียางคล้ายน้ำนม เนื้อมีรสเปรี้ยว

ระยะที่สอง ผลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาว หรือขาวนวล เปลือกผลจะบางลง มียางน้อยลง เนื้อในจะขุ่นแข็งเป็นฝ้า รสยังไม่หวานสนิท และยังเก็บเกี่ยวไม่ได้ แต่สำหรับบางครั้ง เช่นกรณีที่ต้องการจะขนส่งเป็นระยะไกล จะต้องเก็บเกี่ยวในระยะนี้

ระยะที่สาม ผลเป็นสีขาวนวล ในลองกองอาจจะแดงคล้ำ มีเปลือกบางขึ้น เนื้อในมีกลิ่นหอม และมีรสหวานสนิท เหมาะแก่การเก็บเกี่ยวแล้วรับประทานได้เลย แต่การปล่อยไว้ให้สุกแก่ระยะนี้ จะมีผลเสีย คือผลร่วงมาก

3.วิธีการตัดลางสาด-ลองกอง ให้ใช้มีดคมๆขนาดเล็ก ตัดขั้วพวงให้ชิดกิ่ง ไม่ควรใช้มือดึง เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อตาดอกที่ติดอยู่กับกิ่ง และจะมีผลต่อการออกดอกในปีต่อไป หรืออาจจะเกิดมีรอยแผลบนกิ่ง เชื้อโรคเข้าระบาดทำลายได้ง่าย

4.ในกรณีที่จะทำการเก็บเกี่ยวผลในระดับกิ่งที่สูง ควรใช้บันไดพาด แล้วปีนข้นไปเก็บ ไม่ควรใช้วิธีปีขึ้นทางต้น เพราะอาจจะทำให้ลำต้นหรือกิ่งถลอก หรือทำให้ช่อผลอื่นได้รับความเสียหายได้

เกษตรกรผู้มีปัญหาสงสัย หรือต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับลางสาด-ลองกองอุตรดิตถ์  ติดต่อสอบถามเกษตรประจำตำบล  สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5541-1769 ได้ทุกวัน เวลาราชการ.