หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรน้ำปาดเตือนระวังโรคราฝักมะขาม

Author by 3/02/16No Comments »

thainews180               ในระยะนี้มะขามหวานกำลังสุกแก่ และบางส่วนกำลังเก็บเกี่ยว เป็นช่วงที่มีอากาศ เย็นและแห้ง บางเวลามีฝนตก มีหมอกหนา และแดดจัดเป็นระยะๆ บรรยากาศเช่นนี้เหมาะ แก่การเจริญของเชื้อราที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลายชนิด รวมทั้งทำให้มะขามเสียคุณภาพ เกษตรน้ำปาดขอให้เกษตรกรหมั่นตรวจดูแล หากเกิดกับแปลงมะขามหวานที่แก่ยังไม่สุกถึงเก็บเกี่ยว ให้ใช้สารเคมีได้ แต่ถ้ามะขามสุกแก่และเก็บเกี่ยวได้แล้ว ไม่ควรใช้สารเคมีเด็ดขาด

นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช รักษาการเกษตรอำเภอน้ำปาด แจ้งว่า ในระยะนี้ มะขามหวานอยู่ในช่วงฝักแก่ และเมื่อต้นเดือนมกราคม 2558 เกิดมีพายุฝน ทำให้สภาพอากาศที่อยู่ในระยะฤดูแล้งที่หนาวเย็น อุณหภูมิต่ำ มีหมอกปกคลุมพื้นที่ ช่วงกลางวันอาจมีแสงแดดจัด สภาพอากาศเช่นนี้ ทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี สวนมะขามหวานก็จะเกิดโรคจากเชื้อราได้ เช่นโรคราดำ โรคราแป้ง เป็นต้น ซึ่งมะขามในระยะแก่หรือระยะหมู(ใกล้สุก) มักจะพบเชื้อรากลุ่ม แอสเปอร์จิลลัสไนเกอร์ (Aspergillus niger) มีกลุ่มเชื้อราสีดำหรือสีน้ำตาลเป็นกลุ่มๆ แบนฝัก เนื้อมะขามเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแยกจากเปลือก พบเชื้อราโพโมซิส(Phomopsis sp.) ในมะขามฝักสุกใกล้เก็บเกี่ยว เนื้อฝักเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาล ถึงแห้ง เชื้อราเป็นใยสีเทาขาวเจริญเป็นจุดบน เนื้อฝัก และเชื้อราเพนนิสซีเลียม (Penicillium sp.)เชื้อราจะเจริญเป็นจุดเล็กๆเกิดประกายบนเนื้อ ฝัก ในฝักที่แห้งมากและเก็บไว้นาน การแพร่กระจายของเชื้อราต่างๆจะอาศัยลม ฝน และการไหลไปตามหยดน้ำบนกิ่ง ไปยังขั้วฝักมะขาม หรือผ่านทางเปลือกฝัก

จึงขอแนะนำให้เกษตรกรป้องกันกำจัด โดยฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดดูดซึม เช่นคาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล เมนโคเซบ เป็นต้นฉีดพ่นในช่วงฝนตกและใกล้เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 1 เดือน ห้ามฉีดพ่นในระยะเก็บเกี่ยวเด็ดขาด และอย่าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน.