หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรน้ำปาดเตือนเกษรกรระวัง ไรแดงมันสำปะหลังระบาด

Author by 18/03/16No Comments »

thainews180      ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน  มักพบ การระบาดของไรแดงมันสำปะหลังเป็นประจำ  พบมากในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังใหม่ และช่วงอากาศแล้งจัด เกษตรอำเภอเตือนหากพบระบาดยังไม่รุนแรง ให้ใช้เด็ดใบที่พบตัวไรไปทำลาย ถ้าพบรุนแรงใช้สารเคมีกำจัด

นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช เกษตรอำเภอ น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งเตือนเกษตรกรว่า  พบการระบาดแพร่กระจายของไรแดง ศัตรูร้ายของมันสำปะหลัง ซึ่งจะพบระบาดมาก และเป็นประจำในช่วงแล้งจัด โดยเฉพาะจะเกิดความเสียหายมาก กับมันสำปะหลังที่อายุ 2-3 เดือน

ไรแดง เป็นศัตรูพืชที่ตัวเล็กมากจนแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ไรแดงตัวเมียสามารถขยายพันธุ์วางไข่ออกลูกได้เองโดยไม่ต้องอาศัยตัวผู้ผสมพันธุ์ วางไข่ครั้งละ 4-13 ฟอง ใช้เวลา 10 วัน ออกเป็นตัวอ่อน และสามารถ ขยายพันธุ์ได้ทันที จึงแพร่ระบาดรวดเร็วมาก อาศัยแรงลมแล้งพัดพา ไปเกาะหากินอยู่ที่ใบแก่ และรุกลามไปใบอ่อนและยอด ใบที่ถูกไรแดงดูดทำลายจะเหลืองซีด เป็นรอยขีด ใบม้วนงอและร่วง ส่วนยอดที่ถูกทำลายจะเห็นจุดด่างเหลืองตรงใบไปจนถึงใบไหม้ ต้นมันไม่เจริญเติบโตเพราะขาดคลอโรฟิลล์ ต้นมันที่เล็กใบร่วง ยอดแห้ง และตาย หัวมันใต้ดินก็ไม่เจริญเติบโต ใส่ปุ๋ยก็ไม่เกิดประโยชน์ ขุดขายก็ไม่คุ้ม คุณภาพไม่ดี

เกษตรกรควรตรวจแปลงมันสำปะหลัง อย่างสม่ำเสมอ ตรวจดูใต้ใบถ้าพบไรแดงอยู่ที่ใบมันสำปะหลัง ให้เด็ดไปเผาทำลาย ตรวจพบอยู่ในแปลง 20 % ของแปลง ให้ใช้สารเคมีกำจัดไรแดงเท่านั้น สาร pyridaben 13.5% EC อัตรา 10-15 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร สลับกับสาร amitraz 20%EC อัตรา 40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดสารเคมีตัวเดียวกันซ้ำไม่เกิน 2 ครั้ง ต้องสลับใช้สารอีกตัว ฉีดพ่นทุก 15 วันจนกว่าไรแดงจะหาย มีปัญหาติดต่อสอบถาม สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร.0-5548-1006 หรือติดต่อเกษตรอำเภอ เกษตรตำบลใกล้บ้านท่าน.