หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรพะเยาแนะดูแลรักษาลิ้นจี่ให้ออกดอก

Author by 18/01/16No Comments »

thainews180               เกษตรพะเยา แนะให้เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ดูแลลิ้นจี่ให้ออกดอกทั้งการทำความสะอาดสวน การรมควัน การให้ปุ๋ยและน้ำ และควรหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อให้แก่ลิ้นจี่ตลอดฤดูกาล

นายอุดมศักดิ์  คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา  เปิดเผยว่า ลิ้นจี่เป็นพืชเศรษฐกิจ ชนิดหนึ่งของ   จังหวัดพะเยา  มีพื้นที่ปลูก 15,814 ไร่ ในพื้นที่ปลูกมากที่อำเภอแม่ใจ และอำเภอปง ในช่วงนี้เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ควรทำแปลงลิ้นจี่ให้สะอาด  ช่วงเตรียมต้นก่อนแทงช่อดอกต้องไม่มีวัชพืชหรือหญ้า แม้แต่ต้นเดียว เพราะหญ้าจะเป็นตัวดูดความชื้นและแย่งอาหาร ส่งผลให้ต้นลิ้นจี่ไม่พร้อมที่จะออกดอก การรมควันเป็นวิธีที่ชาวสวนทำมาช้านาน แม้ปัจจุบันจะมีชาวสวนบางรายหันไปใช้สารเคมีช่วยให้ลิ้นจี่  ออกดอก แต่การรมควันยังเป็นวิธีช่วยให้ลิ้นจี่ออกดอกได้ผลดีมาตลอด เมื่อลิ้นจี่แตกใบอ่อนชุดที่ 3 และ 4 ให้ปล่อยให้แมลงกัดทำลายได้ และต้องทำการตัดยอดอ่อนชุดนี้ทิ้งให้หมด เพื่อช่วยให้ลิ้นจี่แทงช่อดอกขึ้นมาใหม่  สำหรับปุ๋ยต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสม  ซึ่งปุ๋ยเคมีจะให้อยู่ 3 ช่วง คือ ช่วงบำรุงต้น ติดผลขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว และช่วงที่ลิ้นจี่มีขนาดโตเท่าหัวแม่มือ นอกจากนี้ยังมีการให้ปุ๋ยคอกปีละครั้ง และมีการพ่นฮอร์โมนบ้างเล็กน้อย  ในส่วนเรื่องน้ำ  หลังออกดอกต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 10 วันต่อครั้ง  ถ้าขาดน้ำช่วงติดผล แล้วจะทำให้ลิ้นจี่มีผลขนาดเล็ก ปัจจัยสำคัญในการทำสวนลิ้นจี่ก็คือ แหล่งน้ำ ถ้าหากเกษตรกรท่านใดคิดที่จะทำสวน ปัจจัยแรกที่ต้องคำนึงถึงคือแหล่งน้ำ ท่านควรจะเลือกทำเลของสวนที่มีน้ำใช้ตลอดปี และสร้างสระเก็บน้ำไว้สำรองน้ำใช้อีกด้วยทางหนึ่ง

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาโทรศัพท์ 054887050-1 ในวันเวลาราชการ.