หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรพันธะสัญญา..

Author by 3/09/12No Comments »

เกษตรพันธะสัญญาดร.ชมชวน บุญระหงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเกษตรกรจากการทำเกษตรพันธะสัญญา และ นายเทียมทัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกรัฐสภายุโรป นำโดย นายแวร์เนอร์ ลางเงน ประธานกลุ่มดูแลความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตรพันธะสัญญา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555.