หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรอุตรดิตถ์เตือนระวังแมลงวันทองผลไม้ระบาด

Author by 17/06/14No Comments »

Dacus-dorsalis          แมลงวันทองผลไม้เป็นศัตรูพืชที่สำคัญ  ในระยะนี้มีไม้ผลหลายชนิดที่เป็นพืชอาหาร ชาวสวนควรระมัดระวังดูแลป้องกันกำจัดอย่างสม่ำเสมอก่อนที่ผลไม้หลายชนิดจะถูกทำลายเน่าเสียหาย

นายอำนาจ  ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งเตือนเกษตรกรรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ปลูกไม้ผลไว้ตามสวนหรือที่อยู่อาศัย  ขอให้ระวังการแพร่ระบาดของแมลงวันทองผลไม้ ซึ่งเป็นศัตรูพืชของไม้ผลที่สำคัญ  ทำให้ผลไม้เน่าเสียหายอย่างหนักและระบาดกับพืชหลายชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ พุทรา กระท้อน มะละกอ น้อยหน่า ส้ม เงาะ ขนุน ทับทิม ลางสาด ลองกอง แม้แต่กล้วยและกาแฟ

แมลงวันทองผลไม้มีลักษณะตัวเล็กๆ คล้ายแมลงวัน สีเหลืองทอง ปีกใส บินได้ว่องไวมาก จะพบเห็นได้มากในขณะผลไม้สุก ซึ่งเป็นระยะที่แมลงวันทองผลไม้ออกมาจากไข่  แมลงวันทองตัวเมีย จะวางไข่ใต้ผิงผลไม้ที่สุก หรือใกล้สุก ฟักเป็นตัวหนอนออกมา จะอาศัยกัดกิน ชอนไชเจาะทำลาย อยู่ภายในผลไม้ บางชนิดจะเริ่มเจาะผลไม้ตั้งแต่ยังเล็กและวางไข่ เมื่อฟักออกมาเป็นตัวหนอนจะอาศัยกินเนื้อผลไม้ เมื่อผลไม้สุกแก่จะเน่าเสียหายและตัวหนอนก็จะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย  เหมือนตัวแมลงวัน มีสีเหลืองทอง  ผสมพันธุ์วางไข่ ฟักเป็นตัวหนอน และทำลายผลไม้เช่นนี้เป็นวงจรชีวิตที่สร้างปัญหาให้กับผลผลิตของชาวสวนผลไม้ต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง

แนะนำให้เจ้าของต้นผลไม้ หมั่นตรวจระวังคอยดูแลและไม้ผลของตนเองเป็นประจำ  ทำความสะอาดแปลงปลูก รวบรวมเอาผลไม้ที่เน่าเสียไปทำลาย จะหยุดยั้งการเพิ่มจำนวนของแมลงวันทองผลไม้ได้  การห่อผลไม้ป้องกันไม่ให้แมลงวันทองเข้าไปเจาะผลวางไข่ได้ง่าย ซึ่งได้ผลดีแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับแรงงานและความยากลำบากในการห่อผลไม้ที่อยู่ที่สูง  การห่อควรห่อให้มิดชิด  อย่าให้มีรูขาด  การใช้สารล่อแมลงวันทอง สารเคมีที่ใช้ล่อนี้ จะสามารถดึงดูด ล่อได้เฉพาะแมลงวันทองตัวผู้เท่านั้น ต้องคำนึงถึงแมลงวันทองที่เข้ามาในกับดักด้วย ซึ่งส่วนใหญ่กับดักจะใช้ขวดน้ำพลาสติก  เจาะรูข้างให้แมลงวันทองบินเข้าไปตามสารล่อแล้วออกไม่ได้  แล้วเอาไปทำลาย หรือให้เหยื่อโปรตีนเพราะแมลงวันทองจะต้องการแหล่งอาหารโปรตีนเพื่อการผลิตไข่  จึงมีการนำเอาโปรตีนไฮโดรไลเซท ผสมสารเคมีฆ่าแมลง  อัตราการใช้โปรตีนไฮโดรเซท ๒๐๐ ซีซี ผสมสารฆ่าแมลงมาลาไธออน 70 ซีซี ผสมน้ำ 5 ลิตร ฉีดพ่นเป็นจุดๆ จะสามารถล่อได้ทั้งตัวผู้ตัวเมีย

ในการปลูกต้นไม้ผล ให้ดูแลผลไม้ที่ต้องเก็บเกี่ยวตอนผลสุกหรือปล่อยให้สุกคาต้น  เช่น มะละกอ ขนุน มะม่วง ชมพู่ มะม่วงหิมพานต์ จะเป็นแหล่งที่ล่อและขยายพันธุ์แมลงวันทองดีที่สุด จึงขอให้ระมัดระวังดูแลอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้เป็นที่แพร่พันธุ์ของแมลงวันทองผลไม้ให้เพิ่มมากขึ้นได้

มีปัญหาสงสัยการทำการเกษตร  ติดต่อสอบถามเกษตรประจำตำบล  เกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-411769 ได้ทุกวัน เวลาราชการ.