หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรอุตรดิตถ์เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/2558

Author by 28/09/14No Comments »

thainews180      สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 ต้นเดือนกันยายน 2557 ดำเนินการขึ้นทะเบียนแล้ว ร้อยละ 82.22 จำนวนกว่า 26,000 ครัวเรือน พื้นที่ 430,000 ไร่มีการติดประกาศ ตรวจสอบพื้นที่จริง และออกใบรับรองแล้วบางพื้นที่

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 จังหวัดอุตรดิตถ์ ตัดยอด ณ วันที่ 8 กันยายน 2557 จากเป้าหมายการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 32,042 ครัวเรือน       ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนไปแล้ว 26,344 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 82.22 จำนวน 69,872 แปลง พื้นที่ 439,904.75 ไร่       ดำเนินการบันทึกผล ติดประกาศและตรวจสอบพื้นที่

โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรตำบล และคณะกรรมการ ผู้นำ-อกม.แล้ว 14,878 ครัวเรือน 38,791 แปลง พื้นที่ 214,268.25 ไร่ และกำลังทยอยตรวจสอบ ปิดประกาศรายชื่อให้ชุมชนพื้นที่ต่างๆ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และปรับปรุงแก้ไขข้อมูล เกษตรอำเภอดำเนินการออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ ในการแจ้งขอรับการช่วยเหลือ การร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของภาครัฐ ซึ่งการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีครั้งนี้ ดำเนินการเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร

ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ทุกราย ได้ติดตามรายละเอียด หรือติดต่อสอบถาม   ได้จาก เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ หรือ    สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ โทร.0-5541-1769 หรือ 0-5541-4135.