หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรเชียงใหม่ เตือนชาวสวนระวังโรคราดำลำไย

Author by 23/07/14No Comments »

ราดำ copy         นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จะพบสีดำของเชื้อราขึ้นปกคลุมใบ กิ่ง ช่อดอก และผิวของผล ทำให้เห็นเป็นคราบสีดำคล้ายเขม่า บนใบที่ถูกเคลือบด้วยแผ่นคราบดำของเชื้อรานี้เมื่อแห้ง    จะหลุดออกเป็นแผ่นได้ง่าย เชื้อราไม่ได้ทำลายพืช โดยตรงแต่ไปลดการปรุงอาหารของใบ อาการที่ปรากฏที่      ช่อดอกถ้าเป็นรุนแรงทำให้ดอกร่วงไม่สามารถผสมเกสรได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ดอกร่วงเพราะถูกเชื้อราดำเข้ามาเคลือบ

สาเหตุของโรคและการแพร่ระบาด เกิดจากผลของการทำลายของแมลงพวกปากดูด ที่ดูดกินส่วนอ่อนของลำไย แล้วถ่ายน้ำหวานมาปกคลุมส่วนต่างๆ ของลำไย เชื้อราที่มีอยู่ในอากาศโดยเฉพาะเชื้อรา Capnodium ramosum, Meliola euphoriae. จะปลิวมาขึ้นบนส่วนที่มีน้ำหวานที่แมลงขับถ่ายออกมา แล้วเจริญเป็นคราบสีดำ แมลงปากดูดที่พบส่วนใหญ่จะเป็น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยจั๊กจั่น และเพลี้ยอ่อน

การป้องกันและกำจัด สามารถป้องกันและกำจัดโดยกำจัดแมลงพวกปากดูดดังกล่าว โดยพ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และสามารถพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ หรือ ไซฟลูธริน อัตรา 40 – 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือตามที่ฉลากกำหนด

หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยต้องการ ปรึกษาและขอคำแนะนำติดต่อได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053 112 478-9 ต่อ 15 หรือ  โทรสาร. 053 112481