หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรแนะดูแลผลผลิตลำไยช่วงเก็บเกี่ยว

Author by 20/08/12No Comments »

เกษตรจังหวัดพะเยาแนะเกษตรกรดูแลลำไยช่วงสุกแก่ โดยให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูลำไย เช่น ผีเสื้อมวนหวาน  เพลี้ยหอย หรือเพลี้ยแป้ง ให้เก็บเกี่ยวลำไยในช่วงสุกแก่เต็มที่คัดเกรด บรรจุตะกร้าเพื่อจำหน่าย หลังจากนั้น ควรตัดแต่งกิ่งและเก็บตัวอย่างดินนำไปวิเคราะห์ก่อนใส่ปุ๋ยบำรุงดิน

นายราเชนทร์  สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำไยสุกแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาจึงขอให้เกษตรกรดูแลลำไยโดยให้น้ำสม่ำเสมอ หากฝนทิ้งช่วง ควรเฝ้าระวังการระบาดของผีเสื้อมวนหวาน ถ้าพบการระบาดป้องกันกำจัดโดยใช้เหยื่อพิษเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยให้ดูจากผลลำไยมีผิวเรียบ ผลขนาดใหญ่ ข้อควรระวังอย่าหักหรือตัดกิ่งลึกเกิน  30 เซนติเมตร เพราะจะทำให้ลำไยมีโอกาสออกดอก เว้นปีสูง จากนั้นนำช่อ ผลลำไยที่เก็บเกี่ยวเข้าในที่ร่มเพื่อคัดเกรด และบรรจุตะกร้าเพื่อเตรียมจำหน่ายเสร็จแล้วตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งโดยเลือกรูปทรงให้เหมาะสมกับสภาพต้นลำไยและสะดวกต่อการจัดการ นำใบลำไยที่ตัดแต่งกิ่งคลุมโคนต้นอย่าให้หนาเกินไป สุดท้ายควรเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินก่อนปรับปรุงดิน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร.0-5488-7050 ต่อ 32 โทรสาร 0-5488-7051 ทุกวันเวลาราชการ.