หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรแนะดูแลไม้ผลช่วงแล้ง

Author by 19/04/16No Comments »

         thainews180       เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในระยะนี้มีความวิตกกังวลในการดูแลไม้ผล ซึ่งได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งแน่นอน  เกษตรอำเภอน้ำปาด จึงแนะนำวิธีดูแลรักษาไม้ผลในช่วงแล้งจัดในสภาวการณ์ข้อจำกัดของน้ำ

นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช เกษตรอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่าในช่วงที่ทุกพื้นที่ประสบปัญหาจากสภาวะวิกฤตภัยแล้ง  ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ อากาศแห้งขาดความชื้น  ทำให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาและอาจจะถึงแห้งตายในที่สุด  ไม้ผลเป็นพืชที่ต้องการน้ำในการดำรงชีพและการสร้างผลผลิต  จึงขอแนะนำวิธีการดูแลรักษาไม้ผลในช่วงแล้ง ดังนี้ นำวัสดุ เศษใบไม้แห้ง ฟางข้าว มาคลุมดินบริเวณโคนต้น เพื่อลดการระเหยของน้ำจากผิวดินที่แห้งเร็วกว่าปกติและป้องกันความร้อนจากแสงแดดในตอนบ่ายซึ่งร้อนจัด ใช้น้ำอย่างประหยัดในสภาวะที่หาน้ำยากโดยให้น้ำเฉพาะบริเวณทรงพุ่ม เมื่อมีอากาศแห้งแล้งให้ใช้สารอุ้มน้ำช่วย เช่น สารโพลิเมอร์ ใช้หลักค้ำยันต้นพืชที่ยังเล็ก ไม่แข็งแรง เพราะช่วงฤดูแล้งนี้จะมีลมพัดแรงในตอนบ่าย  จะทำให้พืชโยกคลอนได้ ให้ปุ๋ยที่มีธาตุ N P K ในปริมาณที่เพียงพอและให้ปุ๋ยทางใบเป็นอาหารรอง  หมายถึง  แร่ธาตุอื่น ๆ อีก 8 อย่าง  และหมั่นให้น้ำแก่พืชในช่วงที่แทงช่อดอก  ในปริมาณที่น้อยแต่ถี่ขึ้น  เพราะถ้าให้น้ำปริมาณมากจะทำให้พืชสลัดดอกเพื่อแตกใบอ่อนได้.