หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เตาอบสมุนไพรอินฟราเรด มทร.ล้านนา

Author by 27/05/15No Comments »

สมุนไพรที่อบแห้งแล้ว        เตาอบสมุนไพรใช้ความร้อนจากเตาแก๊สหัวอินฟราเรด เป็นผลงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ที่ทดสอบในพื้นที่แล้วเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้าน    แม่แพง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

อาจารย์มานิตย์ อินทร์คำเชื้อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เล่าให้ฟังว่า จากนโยบายของผู้บริหารที่มุ่งเน้นให้นำวิชาการไปสู่การปฏิบัติได้ในชุมชน คณะทำงานจึงได้ออกพื้นที่และพบว่าที่บ้านแม่แพง เป็นแหล่งที่มีพืชสมุนไพรหลายชนิดและมีในปริมาณมาก แม่บ้านเกษตรกรจึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านแม่แพง ทำการอบสมุนไพรออกจำหน่าย แต่พบว่าการตลาดยังไม่กว้างขวางมากนัก มีปัญหาการตากแห้งของวัตถุดิบ ช่วงฤดูฝนมีผลิตภัณฑ์น้อย เนื่องจากต้องอาศัยการตากแดด บางครั้งวัตถุดิบไม่แห้งหรือแห้งไม่พร้อมกัน จึงเกิดเชื้อราทำลาย ดังนั้น มทร.ล้านนาจึงทำการวิจัยคิดค้นเครื่องอบสมุนไพรต้นแบบ โครงการวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย ประจำปี 2557นายอรุณ ธนะหมี

เตาอบสมุนไพรแบบนี้จะใช้ความร้อนจากเตาแก๊สที่ใช้หัวอินฟราเรด ติดตั้งอยู่ภายในตู้อบสี่เหลี่ยมที่ประกอบจากสแตนเลส ด้านบนจะมีพัดลมดูดความร้อนให้กระจายไปทั่วทั้งตู้ ภายในเตาจะมีชั้นสำหรับวางถาดที่บรรจุพืชสมุนไพรที่ต้องการอบ ซึ่งชั้นวางนี้ได้ออกแบบมาให้หมุนไปรอบ ๆ ตัว เพื่อให้สมุนไพรได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงทุกถาดและทุกด้าน การอบสมุนไพรนี้จะใช้อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส ความร้อนจะสม่ำเสมอ ด้านหน้าส่วนบนของตู้ด้านที่เปิด-ปิด ได้ติดตั้งสัญญาณไฟเมื่อเครื่องทำงาน เครื่องปรับระดับอุณหภูมิ พัดลม ตลอดจนได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ด้วยคือ ระหว่างเครื่องกำลังทำงานหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น หรือมีการเปิดประตูเครื่องอบสมุนไพร เตาอบก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ทุกระบบในเตาอบออกแบบอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมเองได้ เป็นเตาอบที่ให้ความร้อนสูง ประหยัดแก๊ส ต้นทุนเตาอบต้นแบบนี้ประมาณ 1 แสนกว่าบาท

นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋งมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม ในปี 2558-2559 เทศบาลจะได้สนับสนุนงบประมาณมอบให้ มทร.ล้านนา ผลิตเตาอบแบบนี้ให้ครบทุกกลุ่ม เพื่อจะได้ใช้ผลผลิตเกษตร เช่น กล้วยน้ำว้า ลำไยสำทอง และขยายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรให้หลากหลายยิ่งขึ้น อีกทั้งจะได้ขยายผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้าน

ที่ติดตั้งหัวแก๊สอินฟราเรด      นางอัมรา มูลรินทร์ ประธานกลุ่ม ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองพอมีความรู้ด้านพืชสมุนไพรอยู่บ้าง และได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการหลายแห่งให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม เช่น ผ่านการอบรมแพทย์แผนไทยและเภสัชพื้นบ้าน เภสัชกรรมเบื้องต้น การดูแลสุขภาพวัยทอง การนวดแพทย์แผนไทย การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ได้รวมตัวตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านแม่แพง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปั๋ง ประมาณปี 2550 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย นางศรีดา ธนันชัย นางอำไพ ปันนวล นางวราภรณ์ แสงปัญญา นางบัวไหล บุญเป็ง นางผ่องพันธ์  คำเรือน นางผ่อง วังคำ ปัจจุบันมีสมาชิก 15 คน ทุกคนจะปลูกพืชสมุนไพรที่บ้านตนเอง กำหนดให้สมาชิกหมุนเวียนมาช่วยกันทำงาน ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ขมิ้นชันผง ขมิ้นชันแคบซูล เห็ดหลินจือแดงอบแห้ง ลูกประคบสมุนไพร แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน ขี้ผึ้งเสลดพังพอน น้ำมันเสลดพังพอน น้ำมันเขียวเสลดพังพอน ผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายมากคือ ลูกประคบ ที่มีส่วนผสมของไพล ขมิ้น ตะไคร้ ใบเปล้าใหญ่ ใบมะขาม ผิวมะกรูด ผีเสื้อน้อย ใบหนาด การบูร

ผู้สนใจตู้อบสมุนไพรฯ ติดต่อได้ที่อาจารย์มานิตย์ อินทร์คำเชื้อ โทรศัพท์ 08-7172-5600 สำหรับความรู้ด้านสมุนไพรหรือสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อนางอัมรา มูลรินทร์ โทรศัพท์ 08-1030-5059.

ธงชัย พุ่มพวง