หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เตือนเกษตรกรและผู้เลี้ยงปลากระชังในลำน้ำน่านระวังอาจได้รับผลกระทบ

Author by 6/11/14No Comments »

460528-02         ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เผยสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ในขณะนี้มีน้ำต้นทุนที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงขอเตือนเกษตรกรและผู้เลี้ยงปลากระชังในลำน้ำน่านเฝ้าระวังอาจได้รับผลกระทบ

นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก  เปิดเผยว่า จากการที่กรมชลประทานได้มีการออกประกาศเรื่องการงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ซึ่งจากการออกประกาศดังกล่าว โครงการชลประทานพิษณุโลก  จึงขอแจ้งถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันในเขื่อนที่สำคัญๆ  ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเหลืออยู่ในเกณฑ์น้อยเพราะทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาค เหนือและภาคกลาง มีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2557 มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 9 และ 18 ตามลำดับ โดยเขื่อนสิริกิติ์ ณ ปัจจุบัน มีปริมาณกักเก็บ 5,664 ล้านลูกบาศก์เมตร ( ร้อยละ 59.56 ของความจุ) เขื่อนภูมิพล มีปริมาณกักเก็บ 5,704 ล้านลูกบาศก์เมตร ( ร้อยละ 42.37 ของความจุ ) และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณกักเก็บ 725 ล้านลูกบาศก์เมตร( ร้อยละ 77.29 ) ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้กรมชลประทานต้องประกาศงดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

ดังนั้นโครงการชลประทานพิษณุโลก  จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำที่เป็นอยู่ซึ่งจะมีผลให้น้ำในแม่น้ำน่านมีระดับต่ำ และอาจมีผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลากระชังในลำน้ำน่านตลอดจนแพสูบน้ำประปาส่วนภูมิภาค ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จึงขอให้ผู้เลี้ยงปลาและแพสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ให้มีการปรับย้ายลงไปอยู่ในที่น้ำลึกเพื่อเป็นการแก้ปัญหาใน  ช่วงนี้

หากเกษตรกรรายใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 0-5525-8916 ในวันและเวลาราชการ.