หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เผยผลประกวดสวนหย่อมสวยงาม งานอุตรดิตถ์เกษตรแฟร์ 2557

Author by 9/05/14No Comments »

10172630_702836756440645_6861956840429844357_n    นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะเลขานุการจัดงานฯ เปิดเผยว่างานอุตรดิตถ์เกษตรแฟร์ 2557″ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2557 จัดให้มีกิจกรรมมากมาย โดยเฉพาะจุดเด่นของงานคือ การแสดงและจำหน่ายพันธุ์พืชเกษตรนานาชนิด ผลผลิตเกษตรสารพัด สินค้าแปรรูปจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายทั่วประเทศ ได้เริ่มเปิดแสดงและจำหน่ายสินค้าต่างๆแล้ว

งานอุตรดิตถ์เกษตรแฟร์ ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านพัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ให้มีคุณภาพปลอดภัย และมีความมั่นคงทางอาหาร ซึ่ง ในงานประกอบด้วย การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์และเครือข่าย จำนวนกว่า 50 ร้าน ร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กว่า 50 ร้าน ร้านจำหน่ายพันธุ์พืชไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ด้านการเกษตร สัตว์เลี้ยง ประมง จำนวนกว่า 100 ร้าน การประกวดสวนหย่อมสวยงาม จากสุดยอดฝีมือการจัดสวน กว่า 10 สวน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ร้านค้าได้เปิดแสดงและจำหน่ายสินค้าแล้ว มีประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าไปเที่ยวชม และซื้อสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมาก ได้สินค้าที่ถูกใจ และตรงความต้องการ เป็นที่ประทับใจ และบอกว่าวันต่อไปจะเข้าไปเที่ยวชมอีก เพราะมีสินค้าให้เลือกมากมายหลายชนิด และต้องใช้เวลาในการเลือกมาก จำเป็นต้องกลับมาเยี่ยมชมงานอีก 1-2 รอบ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 มีการตัดสินการประกวดสวนหย่อมสวยงาม ผลปรากฏว่า

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สวนแย้มชื่น ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัล โล่ และเงินสด 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สวนสำนักงานเกษตรอำเภอลับแล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล ได้รับรางวัล โล่ และเงินสด 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สวนสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ตำบลฟากท่าอำเภอฟากท่า ได้รับรางวัล โล่ และเงินสด 1,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1) สวนสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย

และ 2) สวนนางลำจวน อ่อนทอง ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับประกาศนียบัตร และเงินสด 500 บาท

พร้อมทั้งมีพิธีเปิดงาน “งานอุตรดิตถ์เกษตรแฟร์ 2557″ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัช กิตตินภดล โดยมี เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำนาจ ปาลาศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ประธาน และคณะ ได้เดินชม ชิม ซื้อ สินค้าต่างๆ.