หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เยี่ยมชม…..

Author by 29/04/13No Comments »

เยี่ยมชม…..นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตร ของนายศิริ คำอ้าย เกษตรกรในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนางรัตนาภรณ์  กัญญาราช เกษตรอำเภอสันกำแพงร่วมด้วย.